BALIK YEMEKLERi

 

Hangi mevsimde hangi balık yenir?

Balıkta seker, karbohidrat yok denecek kadar azdır. Protein acısından ise son

derece zengindir. Bu ozellikleri nedeniyle son derece sağlıklı bir yiyecektir. 100

gram yağlı balık yaklasık 22 gram, yağsız balık ise 10 gram protein icerir. Balık aynı

zamanda proteininden en cok faydalanılan besin turudur. Đnsan vucudu bu proteinin

%93’unden faydalanı. Bu oran kımııetlerde ve diğr beyaz etlerde cok dusuktur.

Balı az karbohidrat icermesinin yanısıa madensel tuzlar ve mineraller

acııdan son derece zengindir, bol miktarda fosfor, kalsiyum, iyot ve flor icerir.

Balı eti A, B1, B2 ve D vitaminleri acııdan da zengindir.

SĐYAH ETLĐ-BEYAZ ETLĐ BALIKLAR

Uc tarafı denizlerle cevrili ulkemiz, her gecen gun artan cevre kirliliğine rağmen

balık cesitleri acısından son derece zengin bir ulkedir. Deniz balıkları siyah etlibeyaz

etli, yerli ve gocmen olarak sınıflara ayrılırlar.

Beyaz etli balıkların sindirimi siyah etlilere nazaran daha kolaydır. Jelatin

icerdiklerinden haslamaya elverislidirler. Tavası, ızgarası, yağlı oldukları

mevcsimlerde de ızgarası yapılır. Bunlara ornek olarak

kefal, lufer, kalkan, mercan, cipura, dil, pisi ve kırlangıcı

barbunya, tekir, levrek,gosterebiliriz.

Torik, palamut, uskumru, kolyoz, kılıc, hamsi, sardalya, gumus

da siyah etli balıklar sınıfına girerler. Bu balıklar beyaz etlilere nazaran daha

yağlıdırlar ve daha az jelatin icerirler. Bu nedenle haslamaya uygun değildirler ve

hazımları daha zordur.

gibi balıklar

BARBUNYA

Denizlerimizin bu tatlı balığı genellikle Ege ve Akdeniz’de bulunur. Yerli bir

balı turu olan barbunya sıak ve ıı denizlerin kııa yakı olan kumlu ve camurlu

diplerinde, az olmakla beraber kayalı yerlerde yasar.Genelde 17 ila 20 cm arasıda

olup nadiren 40 cm’ye kadar cıar. Kaya Barbunyası Kum barbunyası Ot

barbunyasıve Pasa barbunu diye dort cesidi vardı. Bunları icinde en makbulu kaya

barbunyasıı. Sıtıkımııve karı kımıbeyaz olan kaya barbununun sıtıda hic

gri leke bulunmaz. Kum ve ot barbunyasıda ise sıt gri ile kımıırenklerin

karmasasıhalindedir. Pasa barbununun her iki yanıda, ceneden kuyruğ doğu sarıbir serit bulunur. Tekir ile cok karıtııan bu balığı en lezzetli zamanı

Ekim ayları arasıdır

olur. Tekirden en buyuk farklılığı kafasının daha uzun olusudur. Tekirin kafası kuttur

ve cene altında iki adet sakalı bulunur.

Temmuz ile. Bu sure zarfında tavası, ızgarası ve kağıtta kebabı cok guzel

DĐL BALIĞI

Dil balığı da yerli balıklarımızdan olup Ege ve Akdeniz’de bolca yakalanı. Her

mevsimde yenebilir. En lezzetli zamanı

guzel olur.Đrilerinden fileto cıkarılıp sis veya salcalı fileto yapılabilir.

kasım ila subat ayları arasıdır. Tavası cok

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

TEKĐR

Barbunyaya cok benzeyen ve yakın akrabası olan bu balık butun denizlerimizde

avlanır. Karadeniz ve Marmara’da avlanıanlar 6 ila 10 cm arasıdadı. Ege ve

Akdeniz’de ise boylarıBarbunya’yıyakalar. Cene altıbıılarıı uzunluğ, kut

kafasıve birinci sıt yuzgecindeki sarısiyah benekleri ile Barbunya’dan ayrıı. Dort

mevsim yenebilecek bu balığı en lezzetli zamanı aynen Barbunya’da olduğ gibi

Temmuz-Ekim aylarıarasıı.

Tavası ve kağıt kebabı cok guzel olur.

CĐPURA

Ege’nin meshur yerli balığıolan ve kucuk suruler halinde gezen Cipura son

yılarda ciftliklerde de uretilmeye baslanmıtı. Cipura Elips biciminde yassıvucudu,

beyaz karnı koyu gri sıtıve pembemsi yanaklarıile tanıı. Atlas Okyanusu,

KuzeybatıKaradeniz, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Bir zamanlar Marmara

Denizi’nde de yakalanan ve Alyanak adıla tanıan bu balığı maalesef nesli

tukenmis bulunmaktadı. Genelde 20 ila 35 cm arasıdadı. Ancak 6-7 kg’ya

varanlarıa da rastlanmıtı.

buğulaması, corbası, fırını

gram’dı (3 ila 4 adet/kilo). Daha buyuklerinin fııda pisirilmesi tercih

edilmelidir.Buğlama ve corba icin her boyu kullanıabilir. Tadınefis olan bu balığıkatkıı, yani ıgara veya fııda yenmesi tercih edilmelidir. Đparoz ve lidaki bu

turun kucuk cesitleridir.

Her mevsimde zevkle yenebilen bu balığın ızgarası,cok guzel olur. Izgara icin ideal buyukluk 250 ila 350

KARAGOZ

Cipuranın yakın akrabası olan Karagoz, elips seklinde, yassı, gumusi pulları

olan yerli bir balıktır. Baltabas, Sivrigaga, Sargos ve Mırmır gibi cesitleri vardır.

Ortalama 20-25 cm, en 50 cm boyunda olur. Yazın taslık ve yosunluk, midyesi bol

yerlerde yasar. Kısın derin sulara cekilir.

ozellikle Mayıs-Temmuz ayları haricinde daha yağlı ve lezzetlidir. Aynen Cipura

gibi

buyuklerinin fırını tercih edilmelidir.

Her mevsimde yenebilen bu balık,ızgarası, buğulaması, fırını ve corbası cok guzel olur. 1 kg ve daha

SARDALYA

Hamsinin yakın akrabası sardalya suruler halinde yasar ve kıyılar boyunca goc

eder. Kurutularak, tuzlanarak hatta balık yağı ve balık unu elde etmekte kullanılır.

Sardalya adı konserve isleminden dolayı konserve ile ozdeslesmistir. Hatta ringa

konservesine de aynı ad verilir. Sardalya Akdeniz’de 15-20 cm dolaylarıdadı.

Okyanusta ise 30 cm’ye kadar buyurler. Hamsi Karadeniz icin neyse sardalya’da

Portekiz, Đpanya’nı Atlas Okyanusu kııarı Sicilya ve Malta icin de aynıseydir.

Bu ulkelerde bircok yemek sardalya uzerine kurulmustur. Ulkemizde Kuzey Ege’de

bolca yakalanan sardalyanı en lezzetli mevsimi

surede cesitli

Kasım-Haziran arasında ise ancak pilaki ve buğulaması yapılabilirse de bir onceki

doneminki kadar lezzetli olmaz. Sardalyanın kucuğune papalina tabir edilir;

ayıklamadan yemeği yapılır. Tirsi ise sardalya azmanıdır. Kıl tarzında cok kılcığı

vardır ve sardalya kadar lezzetli değildir.

Temmuz-Ekim aylarıdır. Buızgaraları, fırını ve kağıt kebabı, buğulaması ve pilakisi yapılabilir.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

HAMSĐ

1988 yılında 310.000 ton ile toplam balık avcılığımızın yaklasık ucte ikisini

meydana getirmektedir (40.000 ton tatlı su uretim ve avcılığı dahil, 1988 yılında

toplam 480.000 ton). Gozlerinin gerisine kayan ağzı ve yivrilmis burnu ile yakın

akrabası Sardalya’dan kolaylıla ayrıı. Gumus balığı(Aterina) da hamsinin

akrabasıı. Boyu ortalama 12 cm olup azami 18-20 cm’ye kadar buyurler ve cok

buyuk suruler halinde gezerler. Karadeniz hamsisi Azak ve Karadeniz olmak uzere

ikiye ayrıı. Azak hamsisinin burnu daha kuttur. Azak Denizi’nde ureyip kılamak

uzere guneye, bizim Orta ve Doğ Karadeniz bolgesine inerler; Nisan sonunda da

kuzeye goc ederler. Karadeniz hamsisi ise KuzeybatıKaradeniz’de urer, kılamak

uzere Kası’dan Subat’a kadar Trakya kııarıa ve Marmara’ya goc eder. Nisan

ayıda da yumurtlamak uzere Karadeniz’e cıar. Ayrıa Marmara Hamsisi denilen,

yalnı Marmara’da cıan, daha kucuk ve goc etmiyen bir hamsi turu de vardı. Aynıtur Kuzey Ege’de de bulunur. Bu hamsinin sıt rengi daha acıtı.

Hamsi ozellikle Karadeniz yoremizin temel gıası temel protein kaynağıı.

Fiyatıı ucuz olmasınedeniyle cok genis kitleler tarafıdan tuketilir.Hamsinin

hemen her turlu yemeğ yapıı.

yahni

aylarında yağsız olduğu icin ızgara yerine tava veya buğulaması tercih edilmelidir.

Cesitli yemek tariflerini “Hamsi Yemekleri” bolumunde bulabilirsiniz. Kı aylarıda

yakalanan hamsi tuzlanı saklanı. Buna ancovi tabir edilir. Ayrıa balı yağıve

balı unu uretiminde de kullanımaktadı.

Izgara, tava, fırın, kağıt kebabı,buğulama, pilaki,gibi. Siyah etli balık olmasına rağmen buğulamaya son derece uygundur.Yaz

USKUMRU

Kolyosa cok benzeyen ve suruler halinde dolasan gocmen bir balıktır.

Denizlerimizde 30 cm civarında olan uskumru Kuzey Denizi’nde 50 cm’ye kadar

buyur. Yaz aylarııKaradeniz’de geciren uskumru Eylul ve Ekim aylarıda

Marmara’ya iner ve kııburada gecirip yumurtlar. Mart ila Haziran aylarıda da

Karadeniz’e doner. Uskumru buyukluğne gore uc değsik ad ile adlandııı. En

kucuğ kalinarya’dı. 20-25 cm civarıda ve yağıolanlarıuskumru, donus

uskumrusu ise ciroz olarak adlandııı. Yazı yakalananlara ise lipari denir. En

lezzetli olduğ donem

kadardır.

guzel olur.Bu mevsimlerde yağlı olduğundan tavası tavsiye edilmez. Subat’tan

itibaren yağııkaybetmeye basladığıdan tavasıyapıabilir. Yazı yakalananlar ise

pilaki ve tava icin uygundur. Đkbaharda Karadeniz’e donus yapan cirozlar kurutulur.

Esas adıciroz kurusu olan bu kurutulmus balığ gecen zaman icinde ismi kıaltıarak

yalnıca ciroz denmeye baslanmıtı.

Uskumrunun kolyostan onemli farklıılarıasağıadı.

. Uskumru ile kolyozun sıt desenleri birbirine benzemekle birlikte kolyosun

rengi koyu, uskumrunun ise acıtı. Uskumrunun kuyruk catalıı ici bos ve iki

cizgiden ibaret bir “V” harfi tarzıdadı. Kolyosunki ise doludur. Uskumrunun

gozleri neredeyse toplu iğe basıkadar kucuk, kolyosun ise oldukca iridir.

Eylul ayından yumurtlamaya basladığı Ocak ayı sonunaBu sure icinde ızgarası, kağıt kebabı, dolması, koftesi ve tuzlaması cok

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

KOLYOS

Uskumruya cok benzeyen bu balık uskumruyla beraber suruler halinde goc eder.

Ayrıca Marmara ve Ege Denizi’nde yerli turleri de bulunur. Tadıuskumruya nazaran

oldukca yavan olduğndan genelde tavasıyapıı. Ocak ayıen yağızamanıolduğndan tuzlama icin en ideal zamanıı. Tuzlamasıcok guzel olur.

PALAMUT

Uskumru,torik ve orkinosu iceren bir familyadandır. Suruler halinde yasayan

pulsuz, siyah etli bir gocmen balıktır. Sırtı cizgili, karnı gumus rengindedir.

Uzunluğu 1 metreye kadar varır. Bu familyanın cesitleri butun denizlerimizde

gorulmekle birlikte en lezzetlileri Karadeniz ve Marmara’da avlanıan tipleridir.

Karadeniz ve Marmara palamutunda bastan kuyruğ doğu muntazam cizgiler

halinde giden, dordu koyu, ucu acı menevisli yedi adet bant bulunur. Ege’de

yasayan, Tombik, Benekli Orkinos ve YazııOrkinos isimleri alan yakı akrabasıda

ise sıttan karıa doğu dalgalar halinde inen en az 16 adet alacalıbant ile karı

civarıda en az uc adet siyah benek bulunur. Bu cinsin etinin tadı hakiki palamuta

nazaran hic guzel değldir. Ama cok kisi bu ozelliğ bilmeyip “palamut” diye aldanı

ve sonra palamuttan soğr.

Palamut avıAğstos ayıda baslar. Once Karadeniz’den suruler halinde vanoz

ve cingene palamutu, Eylul’den itibaren de palamut gelmeye baslar. En lezzetli

zamanıda

yağlı olduğundan tavası biraz ağır kacar. Bu nedenle

Aynı mevsimde yahnisi de harika olur. Diğer mevsimlerde

Palamut siyah etli bir balık olduğundan buğulaması ve corbası tavsiye edilmez.

Palamutun boyuna gore isimlendirilmesi asağıdaki gibidir:

. 20 cm’ye kadar........................ palamut vanozu

. 20-30 cm arası.........................cingene palamutu

. 31-40 cm arası.........................palamut

. 40-45 cm arası.........................kestane palamutu

. 45-50 cm arası.........................zindandelen

. 51-60 cm arası.........................torik

. 61-65 cm arası.........................sivri

. 65-70 cm arası.........................altıarmak

. 70 cm’den buyuk......................zindandelen

Torik ve toriğn buyuk boylarıpalamuttan daha cok yağıı. Bu nedenle

tuzlama ve lakerdasıtercih edilir.

Eylul basından Subat ortalarına kadar olan zamandır. Bu mevsimde cokızgarası ve fırını tavsiye edilir.tavası yapılabilir.

TRANCA,SĐNARĐT

Tranca genelde sinaritlerin irisi icin kullanılan bir isimdir. Lagos ve orfozla

buyuk benzerlik gosterirlerse de ayrı familyalara mensupturlar.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

LUFER

Akdeniz,Karadeniz, Marmara, Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu’nda suruler

dolasan lufer pullu bir gocmen balıtı. Soğk denizlerde yasayanlarıdaha yağıolduğndan daha da lezzetli olur. Ulkemizde Karadeniz’de ve Đtanbul Boğzıile

Marmara Denizi’nde yakalananları tadımuhtesemdir. Daha guney denizlerimize

inildikce yavanlası ve kendisine mahsus o guzel tad ve kokuyu kaybeder.

Eylul ortasından Ocak sonuna

zamanıdır. Bu devre icinde

olur, ancak mevsimi lufere gore kısadır. Kasım sonundan itibaren azalmaya baslar.

Diğer zamanlarda, buyukluğune gore

kadar olan zamanı en yağlı ve lezzetliızgarası tavsiye edilir. Cinekopun da ızgarası cok iyipilakisi, buğulaması, kağıt kebabı ve tavası

olur. Đlbharada son derece yağsız olduklarından tava, pilaki ve buğulaması tercih

edilmelidir. Lufer buyukluğune gore en cok isim alan balıktır.

Lufer cesitleri soyledir:

. 10 cm’ye kadar................... yaprak (20 adet/kg)

. 11-13 cm arası................... cinekop(16-19 adet/kg)

. 14-16 cm arası................... kabacinekop (10-15 adet/kg)

. 17-20 cm arası................... sarıanat (9-14 adet/kg)

. 21-30 cm arası................... lufer (4-8 adet/kg)

. 31-35 cm arası................... kaba lufer(2-3 adet/kg)

. 35 cm’den buyuk................ kofana ( yaklası 1 kg/adet veya daha buyuk).

LEVREK, MĐNEKOP, ESKĐNE

12 değisik turden meydana gelen bu familya ılık ve tropik suların sığ

kesimlerinde yasar. Vucutları iğ biciminde ve yandan hafif basıktır. Pulları oldukca

iri olan levreklerin yanları genelde beyaz, alt bolumleri gumusi, alt yuzgeci ise

sarımsıdır. Đrileri 1 metreyi gecerken,.denizlerimizde 20 ila 60 cm arasında olurlar.

Bayağı levrek ve benekli levrek olmak uzere iki tipi mevcuttur. Sırtlarındaki cok

sayıda benek ile ayrılırlar. Benekli levrek Guney Ege ve Akdeniz’de, bayağılevrek

ise butun denizlerimizde gorulur.

Karadeniz’de kotek olarak ta bilinen minekop ta bu familyanı diğr bir turudur.

Eskineye cok benzeyen minekoplar 30 ila 80 cm arasıda olur. 1 metreden buyuk ve

20-25 kg olanlarıa da rastlanmıtı. Eriskinler kııa yakı kayalı dipleri, yavrular

ise akarsu ağılarııtercih ederler. Parlak mavimsi-gri renkteki vucudu sıttan karıa

doğu inen sarımenevisli cizgilerle bezenmistir. Karnıgumusi beyazdı.

Eskine ise butun denizlerimizde gorunen kııa yakı kayalı diplerde yasıan

bir turdur. Ortalama 30 cm ve 600 gramdı. 3-4 kiloluk irilerine de rastlanmıtı. Sıtıkamburumsudur ve koyu kahve ile lacivert arasıbir renktedir. Karnıise sarıbeyaz

menevislidir. Basıı icinde, gozlerinin arkasıda herbiri 4-5 gram ağılığıda iki

adet beyaz tas bulunur. Halk arasıda bu tasları idrar sokturucu ve bobrek tasıdusurucu olduğna inanıı.

Genelde tek gezen, geceleri avlanan ve oyuklar arasıdan suzulurcesine dolasan

bu balığı baslıa besini karides ve yavru balılardı.

cok lezzetli eti vardır. En guzel mevsimi kıs ayları ve ilkbaharın basıdır. Her turlu

Yıl boyunca yenen levreğin

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

yemeği yapılan levreğin

olur. Levrek ozellikle saraplı ve mayonezli balık yemeklerine cok guzel gider.

buğulaması, fıfırnda kağıt kebabı ve mayonezlisi nefis

ĐSTAVRĐT

Đstavrit, Marmara ve Boğaz’da balı avlamaya baslayanları ilk tanıtılarıbalıtı.Ağıone uzayabilen, disleri ince, gozleri iri, kuyruğ derin catallıve vucudu

iğbiciminde olan gocmen bir balıtı. Marmara, Ege ve Karadeniz’de yasayan yerli

turleri de vardı. Marmara’da 15-20 cm, Ege’de 30 cm civarıda olurlar. Marmara’da

boyu 10 cm’nin altıda olan kucuk istavritlere kıaca tabir edilir. Karadeniz’in

doğsunda istavritler palamut buyukluğnde, yaklası 50 cm boyunda

olurlar.Sarıuyruk istavrit veya sarıanat istavrit diye anıan tipi sularııda en cok

bulunan turudur.

Đtavritler sonbaharda Marmara’ya iner, mayı’tan itibaren de Karadeniz’e geri

donmeye baslarlar. Her mevsimde yakalanan istavritin en lezzetli olduğ zaman

Kasım ila Subat

ayları arasıdır. Tavası ve fırını cok guzel olur.

ĐZMARĐT

Ağzı koruklu, gozleri iri, sırt-goğus ve anus yuzgecleri sert diken ısınlı bir

balıktır. Sularımızda iki turu vardır: menekse izmarit ve istargilos. Đzmaritin

erkekleri disilerden daha iri olurlar. Disiler 20 cm civarında olurken erkekler 25

cm’ye kadar uzayabilir.

Đmarit midye, deniz solucanıve balı yumurtalarıile beslenen bir dip balığıı.

Eti beyaz ve son derece lezzetlidir.

ızgarası dahi yapılır. Đzmaritler ızgara yapılırken ayıklanmaz. Olduğu gibi pisirilip

bilahare derisi, bağırsakları ve kılcıkları ayıklanır. Uzerine limon ve zeytinyağı ile

kıyılmıs maydanoz eklenerek hazırlanır. Pulları kazındıktan sonra derisi tulum

cıkarılarak yapılan tavası da cok guzel olur.

Tavası guzel olur. Sonbahar ve kıs aylarında

KALKAN

Karadeniz’in bu unlu balığıbutun yassı oval vucudu, bir tarafısiyaha yakı

diğr tarafıbeyaz rengi ve beyaz tarafıdaki duğeleri ile tanıı. Her iki tarafısiyah

olan kaya kalkanı’na da nadiren rastlanı. Kaya kalkanıdaha cok Sinop, Samsun

yorelerinde cıar. Đtanbul Boğzı’nı kuzeyinde, Karadeniz’in batııda avlanan

kalkan bir tarafısiyah, bir tarafıbeyaz olan bayağıkalkandı. Kalkan karadeniz

icinde, kıı kuzeyden guneye goc eder.

Her mevsim avlanan kalkan

Ocak sonundan Mart ortalarına kadardır.

kebabı da yapılır. Đlkbahar sonlarından itibaren Ağustos ayına kadar yakalanan

kalkan yavrularının tavası nefis olur.

butun sene boyunca yenebilir. En lezzetli zamanıTavası cok guzel olur. Buğulaması ve kağıt

MEZGĐT

Tavuk balığı olarak ta bilinen mezgit butun denizlerimizde bulunmakla beraber

en cok Karadeniz’de bulunur. Yaz haric devamlıyumurtalıdurumdadı. Mezgitin

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

yumurtalı tavası, domatesli sotesi

guzel olur.

KEFAL

Yaz ayları dısında lezzetli olan pullu ve gocmen olmayan bir balıktır. Butun

denizlerimizde yetisir. Sonbahar, Kıs ve Đlkbahar’da cok lezzetlidir. Kefalin

buğulaması ve pilakisi

makbuldur. Bir kefal turu olan haskefalin kurutulmus yumurtaları cok aranan bir

deniz urunu, bir mezedir. Sarı kulak kefalin tavası ve fileto ızgarası da yapılır.

Kefal alırken cok dikkat etmek, tercihan

Cunku kefal kirli ve bulanık suları cok sever ve buralarda diğer balıklar yasamazken

o yasar. Orneğin Đzmir Korfezi’nde diğr balılar yasamazken kefal bol miktarda

bulunmaktadı. Bu gibi sularda yakalanmı kefal insan sağığıicin buyuk tehlike

arzeder.

cok guzel olur. Ayrıca likorinoz denilen tutsulusu de coktanıdık balıkcıdan almak gerekir.

KILIC

Turkiye’mizi cevreleyen denizlerde artı nadir gorulen cok lezzetli bir balı

turudur. Akdeniz ve Ege’de yı boyunca, Karadeniz’de ise yalnı yaz aylarıgorulur.

Kıı gibi uzun ust cenesi, lacivert-siyah sıt rengi ile tanıan bu balığı akrabasımarlin bizim sularııda bulunmaz. Daha cok Atlas Okyanusu’nda Bermuda

civarıda bulunan bu balı pisince pembemsi et rengi, kafadan kuyruğ kadar

uzanan sıt yucgeci ve yuvarlak yerine enine yassıust cenesiyle kııtan ayrıı.

Her mevsimde yenebilen kııı en lezzetli zamanı

balığın en guzel

Eylul-Subat arasıdır. Budefne yapraklı sisi olur. Izgarası ve kağıt kebabı da yapılır.

KIRLANGIC

Butun denizlerimizde bulunan kırlangıc ortalama 25-30 cm olup nadiren 75

cm’ye kadar olanlarıa da rastlanmaktadı. Sıt rengi kımııpembe, karnıise pembe

veya beyazdı. Yakı akrabasıolan oksuz’den, bu balığı pembe-gri veya komple gri

sıtı ve oksuzun ordek gagasııandıan ağı yapııile ayrıı. Her ikisi de lezzetli

olup genelde kılangı tercih edilir. Cok gelismis solungaclarıve gıtlak yapıımedeniyle uğltu, inilti gibi değsik frekanslarda ses cıarılar. Bu ses nedeniyle bir

bircok balıcıtarafıdan inleyen balı diye adlandııı ve uğrsuz sayıı.

Kılangı ıgara ve tavaya uygun değldir.

lezzetli olur. Haslanmıs kırlangıcın ayıklanmıs etleri mayonezli veya zeytinyağlimon

sıkarak soğuk olarak ta meze olarak lezzetle yenebilir.

Buğulaması, ozellikle corbası cok

ĐSKORPĐT, ADABEYĐ

Kırlangıctan bahsedince iskorpit ve adabeyini atlamak olmaz. Her ne kadar aynı

familyadan olmamakla beraber etleri ve uygun oldukları yemekler acısından cok

benzerlik gosterirler. Đskorpit butun denizlerimizde, adabeyi ise genelde Ege’de

bulunur. Đkorpitin sıt dikenleri zehirlidir. Bu nedenle balıcıa ayılattıımalıı.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Balık nasıl temizlenir?

PULSUZ VE KUCUK BALIKLAR

Pulsuz ve kucuk boydaki balıkları temizlerken bıcağa gerek yoktur. Balığı sol

avucunuzun icine alıp sağ elinizin isaret ve bas parmağı vasıtasıyla balığın kafasını

kopararak ve sonra bas parmağınızı karnına sokup yararak temizleyebilirsiniz.

Ardından bol suyla iyice yıkamanız gerekir.Balıkları kılcıklı bırakabileceğiniz gibi,

pisireceğiniz yemeğe veya kendi arzunuza bağlı olarak fileto da cıkarabilkirsiniz. Bu

islem icin karnını yardığınız parmağınızı hic cıkarmadan kuyruğa kadar yurutmek ve

sonra kılcığı ileri geri hafifce oynatıp yumusak hareketlerle yerinden cıkarmak

gerekir. Bu balıklar kucuk olduğu icin filetoları genelde birbirinden ayırmaya gerek

yoktur. Filetoları acık veya kapanmıs olarak kullanabilirsiniz. Bunun istisnaları ile

filetonun ne sekilde kullanılacağı yemek tariflerinde belirtilmistir. Sardalya pullu

balık olmakla birlikte yine aynı yontemle ayıklanır. Ancak ayıklamadan once

parmaklarınızla pullarını kazıyabilirsiniz. Bu islem icin bıcak kullanmaya gerek

yoktur, cunku pullar iri ve yumusak olduğu icin parmak temasıyla yerlerinden

ayrılırlar.

ORTA BUYUKLUKTE VE PULSUZ BALIKLAR

Uskumra, kolyos, istavrit, cinekop gibi orta buyuklukte ve pulsuz balıklar ise

bıcak yardımıyla temizlenmelidir. Anus uzerine bıcakla kucuk bir kesik attktan sonra

balığın karnı yarılarak ic organları dısrı cıkarılarak karnı temizlenir. Bu arada

solungaclarının da koparılarak cıkarılması gereklidir. Temizlenmis balığın ici ve bası

bol su ile iyice yıkanmalı ve karın cevresindeki siyah zarlar ile kan pıhtıları bıcak

ucuyla iyice temizlenmelidir.

Palamut, torik gibi balıkların karnını tamamen yarmak gerekmez. Anusun uzerine

atacağınız derince bir bıcak kesiğiyle bağırsakların vucuttan ayrılması sağlanır.

Karın az yarılarak bıcak ucuyla ic organların tamamı dısarı alınır. Palamut ve torik

gibi balıkları iki sekilde doğrayabilirsiniz; dilimlemek veya fileto cıkarmak. Eğer

tava veya yahni yapacaksanız balığı 1 parmak (2 ila 2.5 santim) kalınlığında dilimler

halinde kesebilirsiniz. Fırın balık icin fileto cıkarılması daha iyi olur. Fileto cıkarmak

icin balığın kuyruk kısmından baslayıp kılcık paralelinde balığı ikiye ayırmak

gerekir. Palamut ve toriğin bas kısmında fazla bir sey olmadığından kuyruğu ile

birlikte kesip atabilirsiniz. Eğer bu balıklardan lakerda yapacaksanız dilimlerin

kalınlığı iki misli yani asgari 4 santim olmalıdır. Lakerda icin balık temizlenmesi

ozel itina ve islem gerektirir, bunun icin ilgili bahise bakmanız tavsiye olunur.

Cingene palamutu, uskumru ve kolyoz gibi balıklar yeterince buyuk

olmadıklarından dilimleme veya filetolama yapılmaz. Ancak cingene palamutları

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

karnı tamamen yarılarak, sırt derisi kesilmeksizin iki yana acılabilir.

PULLU BALIKLAR

Pullu balıkların ise once pullarının kazınması gerekir. Bu islem icin balığı

yatırıp kuyruğundan tutarak bıcağı her iki yanına birkac defa surtmek gerekir.

Balığın derisinin ve etlerinin zedelenmemesi, balığın kesilmemesi icin bıcağı dik

tutmak gerekir. Đc organlarının temizlenmesi aynen palamutta olduğu gibidir. Balık

buyukluğune ve yapılacak yemeğe gore butun bırakılır veya fileto cıkarılır. Pilaki

yapılması dusunuluyorsa kalın dilimlere bolebilirsiniz. Lufer buyukluğune gore,

kofana ise mutlaka fileto yapılmalıdır. Sarı kanat ise luferin kucuğu olduğundan iki

tarafı boyunca bıcakla cizilerek butun bırakılır. Cinekopu ise cizmeye dahi gerek

yoktur.

Lufer, cinekop, sarıkanat, kofana, levrek, cipura ve ozellikle corbaya uygun

kırlangıc, oksuz, adabeyi ve iskorpit gibi balıkların kafaları koparılmaz. Ozellikle ilk

gruptaki balıkların yanak ve beyinleri cok lezzetlidir.

TULUM CIKARTMA

Bazı pullu veya pulsuz balıkların derisi oldukca kalındır. Orneğin sinarit veya

dil balığı gibi. Bu balıkların derisini komple cıkarabilirsiniz. Bu isleme tulum

cıkartma denir. Bu durumda bıcağınızın ucunu kuyruk kısmından derinin altına

sokup biraz ayırmak ve sonra oradan tutp yavas yavas yukarı doğru cekmek gerekir.

Gerekirse arada bıcağınızla tulum cıkartmaya yardım edebilirsiniz. Bu islemlerden

sonra bolca akan kan temizlenmelidir.

Pullu balıkların temizlenmesinde pullar etrafa sacılır ve eğer bu islemi

mutfağınızda yapıyorsanız etrafı batırır. Bu nedenle balıkcıda temizletmeyi tercih

etmeniz onerilir.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Balık nasıl alınır ve saklanır?

Yapacağınız yemeğin tatlı ve sağlıklı olması icin balığın alınmasının ve

saklanmasının cok iyi bilinmesi gerekir, cunku kırmızı etlerde olduğu gibi

uzun sure dinlendirilmeye ve terbiyeye gelmez

Taze balığın gorunusu son derece canlı olur. Taze balık ile bayat balığı

asağıdaki farklılıkları ile anlıyabiliriz.

1.

baslayınca gozleri buğulanmaya baslar ve daha sonra iceri coker.

Taze balığın gozleri parlak ve dısa bombeli olur. Balık tazeliğini yitirmeye

2.

basladıkca derisinin parlaklığı azalır ve ozellikle karın tarafında burusmalar meydana

gelir. Taze balığa parmakla dokununca meydana gelen cukurluk anında duzelir.

Halbuki bayatlamıs balıklarda bu iz kalır. Balığın parlaklığıyla yetinmemek gerekir.

Cunku tezgahtaki balıklara devamlı su serpildiği icin parlak gorunebilirler.

Taze balığın derisi gergin ve parlak olur. Pulsuz balıklarda bayatlamaya

3.

kalkar. Halbuki bayat balığı bu sekilde kaldırınca kuyruk kısmı asağı doğru sarkar.

Taze balığı basından tutup kaldırınca kuyruğu aynen tepsideki gibi dimdik

4.

değisir. Ancak bazı balıkcıların solungacları kırmızı murekkep ile boyadklarını

belirtmek lazım. Solungaclardan asağı doğru akan kırmızı sıvıyı cok kisi kan

zannedersede aslında bu murekkeptir. Boyle bir aldatmacaya basvuran tezgahtan

kesinlikle balık alınmamalıdır.

Taze balığın solungacları canlı kırmızı olur. Balık bayatladıkca bu renk

5.

yaymaya baslarlar.

Taze balık hemen hemen kokusuzdur. Bayatlamaya baslayınca asit kokusu

6.

kuyruğa doğru surtunce pulların gelmemesi gerekir.

Pullu balıkların pulları tazeyken vucuda sıkıca yapısıktır. Elimizi kafadan

BALIĞIN ALINMASI KADAR SAKLANMASI DA COK ONEMLĐDĐR

Balıkları dondurmadan once hafifce tuzlamakta yarar vardır. Eti diriliğini

muhafaza eder.

Balıkları donmus olarak muhafaza ederken dikkat edilecek onemli bir husus ta

cozulmus balıkları tekrar dondurmamaktır

.

Balıklar genelde oda sıcaklığında(20oC) 20 saat sure ile tazeliklerinden bir sey

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

kaybetmeden durabilirler. Bu kıs ayları icin gecerli olup yaz aylarında klimasız

mahallerde bu sure oldukca kısalır. Eğer bu sure 20 saati gececekse muhakkak

temizlenip buzdolabına konulmalıdır. Buzdolabının +5oC’lı hacminde 3 gun, tek

yıdılıbuzdolaplarıı buzluklarıda ki, buranı sıaklığı0 ila -5oC arasıdadı, 14

gun saklanabilir. Daha uzun sureli saklamalar muhakkak uc yıdılıbuzdolaplarıı -

18oC’lı “deep-freeze”lerinde veya bağısı “deep-freeze”lerde yapımalıı. Deepfreeze”

lerde saklama sureleri hamsi, sardalya gibi kucuk balılar icin 3 ay, 3 ila 4

adedi bir kilo gelen cipura,lufer gibi balılar icin 5 ila 6 ay. Beheri 1 kilodan buyuk

balılar icin ise 6 ila 8 aydı. -25oC’lı “deep-freeze”lerde ise bu sure yaklası %50

artar.

Balıları dondurulmadan once temizlenmesi gerektiğni belirtmistik. Ancak hamsi,

sardalya ve gumus gibi balılar bunun istisnasıı. Bu balıları temizlenmeden

saklanmasıgerekir. Dondurduğnuz balılarıcozduğnuz taktirde tekrar

dondurmamalııı bakteri uremesi acııdan sakıcalıolabilir. Bu nedenle

donduracağıı balılarıaile nufusunuza gore iki veya uc kisilik porsiyonlarıiceren

oğnlere bolerek dondurmak yukarıaki problemin halli icin tavsiye edilir. Balığıdondurmadan once porsiyonlara bolup aluminyum folyo veya asetat ile

ambalajlamalıve uzerine balığı cinsini, dondurulduğ tarihi iceren bir etiket

yapıtımalııı. Ambalajlarıonce buzdolabıı 0 ila +5oC’lı bolumunce birkac

saat soğtmalı bilahare derin dondurucuya koymalııı. Bu islem esnasıda derin

dondurucunuzu “soklama” konumuna getirmelisiniz.Balığıcozeceğniz zaman ise,

iri balılarıbuzdolabıı normal kımıa alı bir gun dinlendirerek cozebilirsiniz.

Haslanmı kucuk karidesleri ise hemen sıak suya atabilirsiniz.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Denizden gelen lezzet

Bol miktarda madensel tuzlar ve mineraller, fosfor, kalsiyum, iyot, flor, A, B1,

B2 ve D vitaminleri iceren balık, hem cok sağlıklı hem de lezzetli bir besindir.

CORBALAR

MAYONEZLĐ BALIK CORBASI

(4 Kisilik)

Malzeme:

1/2 kg kırlangıc

1 bas soğan

2 adet defne yaprağı

. demet maydanoz

3-4 dis sarmısak

1/4 kavanoz hazır mayonez

tuz

kırmızı pul biber

Yapılısı:

Tencereye 5-6 bardak su, defne yaprağı, ayklanmıs

maydanoz, bir bas butun soğan ve balığı koyup 15 ila 20

dakika kaynatın. Balığı kevgirle sudan alıp derisini,

kılcıklarını ayıklayın, kuyruğunu ve kafasını ayırın.

Ayıkladığınız parcaları temiz bir tulbente sarıp suya iade

edin ve 1 saat kadar kaynatın.

Mayoneze dovulmus sarmısakları ilave edip karıstırın.

Kırmızı biberle balık suyunu yavas yavas ilave edip

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

karıstırın. Balıkları da ilave edip kaynatın.

Sıcak servis yapınız.

Dikkat:

Bu corba bir defada tuketilmelidir.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:

oksuz

Đskorpit, adabeyi,

HAMSĐ CORBASI

(4 Kisilik)

Malzeme:

100 Gr. Hamsi

1 adet iri olgun domates

1 adet kuru soğan

1 demet maydanoz

1 corba kasığı un

1 corba kasığı tereyağı

4 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Yapılısı:

Hamsileri, kafalarını kopararak ve kılcıklarını

cıkararak fileto halinde ayıklayınız; yıkayıp durulayınız ve

1 cm uzunluğunda parcalar halinde kesiniz. 5 dakika kadar

4 bardak tuzlu suda haslayınız. Haslanmıs hamsileri

suyunu suzup kenara alınız. Bu suyu daha sonra

kullanacağınızdan dokmeyiniz.

Domatesin kabuğunu soyup rendeleyiniz. Soğanı da

rendeleyiniz.

Tereyağını tavada eritip unu kavurunuz. Rendelenmis

domates ve soğanı ilave edip birkac dakika ceviriniz.

Beklettiğiniz suyu ilave ediniz. Su kaynamaya yaklasınca

hamsileri ve kıyılmıs maydanozu ilave edip 5 dakika daha

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

pisiriniz.

Sıcak servis yapınız.

Notlar:

. Bu corba da tipik bir Trabzon yemeğidir.

. Arzu edenler, corbaya limon sıkabilirler.

KIRLANGIC CORBASI-1

(4 Kisilik)

Malzeme:

Kırlangıc balığı , 300 gram (orta boy bir adet)

1/4 adet limon

1 corba kasığı sirke

4 dis sarımsak

1/2 konserve kutusu hazır garnitur(kucuk boy-Tamek)

1 adet kuru soğan

1 corba kasığı tereyağ,

1 corba kasığı un

. demet dereotu (veya maydanoz)

Tuz,Karabiber

Yapılısı:

Bir tencerenin icine balığı koyup suyla doldurun.Đcine 1/4

limon,1 adet kuru soğanın gobeği,1 corba kasığı sirke ile

yeterince tuz koyup kaynatın.Kaynamaya basladıktan 5 dakika

sonra balığı tencereden alıp kılcık ve derilerini ayıklayın.

Hazır yarım kutu garnituru tencereye ilave edin,atesi

kısın.Ayıklanmıs balığın basını temiz bir tulbente sarıp tekrar

tencereye koyun . Bu arada daha onceki islem sırasında konmus

olan soğan ve limonun alınmıs olmasına dikkat edin. Ayıklanmıs

balık etlerini cok kucuk parcalara doğrayıp tencereye ilave edin,

yeterince karabiber serpin, ince doğranmıs sarımsakları ve bir

corba kasığı tereyağ ilave edin. Ayrı bir kapta iki corba kasığı una

tenceredeki sudan ilave ederek bulamac haline getirin, yeterince

inceltip tencereye tamamını dokun.

Tencereye doğranmıs dereotu ilave edip hafif ateste 15-20

dakika pisirin.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Not:

olunur. Corbayı indirdikten sonra, ayrı bir kasede bir yumurta ile

bir limon suyunu cırpıp terbiye olarak ilave edebilirsiniz (bakınız,

sos ve garniturler bolumu).

Limonu ,corbayı icerken isteğe gore sıkmanız tavsiye

Çorbaya uygun diğer balıklar:

yapılabilir ancak asağıdakiler en iyi lezzeti verir. Đskorpit,

Adabeyi , Oksuz, Tranca (kafası), Lagos (kucuk boy)

Balık corbası her balıktan

KIRLANGIC CORBASI-2

(4 Kisilik)

Malzeme:

Kırlangıc balığı , 300 gram (orta boy bir adet)

. adet limon

1 corba kasığı sirke

4 dis sarımsak

1 adet patates (iri)

1 adet kuru soğan

1 corba kasığı tereyağ,

. cay bardağı pirinc

. demet dereotu (veya maydanoz)

tuz

karabiber

Yapılısı:

Bir tencerenin icine balığı koyup suyla doldurun.Đcine 1/4

limon,1 corba kasığı sirke ile yeterince tuz koyup kaynatın.

Kaynamaya basladıktan 5 dakika sonra balığı tencereden alıp

kılcık ve derilerini ayıklayıp kucuk parcalara ayırın. Suyunu

corbada kullanmak uzere ayırın.

Tavada tereyağını eritin. Đnce dilimlenmis soğanı

tereyağında, yumusayana kadar pisirin. Kucuk kupler halinde

doğranmıs patatesleri de ilave edip pisirin. Karısımın tamamını

ayırmıs olduğunuz balık suyuna ekleyin. Balıklarla birlikte pirinci

de ilave edin.

Tencereye doğranmıs dereotu ilave edip hafif ateste 15-20

dakika pisirin.

Not:

Limonu ,corbayı icerken isteğe gore sıkmanız tavsiye

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

olunur. Corbayı indirdikten sonra, ayrı bir kasede bir yumurta ile

bir limon suyunu cırpıp terbiye olarak ilave edebilirsiniz (bakınız,

sos ve garniturler bolumu).

Çorbaya uygun diğer balıklar:

yapılabilir ancak asağıdakiler en iyi lezzeti verir. Đskorpit,

Adabeyi , Oksuz, Tranca (kafası), Lagos (kucuk boy)

Balık corbası her balıktan

BUĞULAMALAR

ALABALIK BUĞULAMA

(4 Kisilik)

Malzeme:

4 adet Alabalık (fileto edilmis)

4 adet defne yaprağı

3 adet domates

3 adet carliston biber

1.5 adet limonun suyu

70 gr. tereyağ(margarin veya likit yağ da olabilir)

250 gr. mantar

1 corba kasığı kapari tursusu

Tuz ve karabiber

Yapılısı:

Domatesler halka halinde kesilip yağlanmıs tavaya

dizilir.Alabalık filetoları domateslerin uzerine

yerlestirilir.Bakiye domatesler ise dorde bolunup balıkların

aralarına yerlestirilir.

Carliston biberler cekirdekleri cıkarıldıktan sonra uzun

seritler (veya halkalar) halinde kesilerek balıkların ustune

yerlestirilir. Đkiye bolunmus mantarlar, bir corba kasığı

kapari tursusu ve defne yaprakları ilave edilir.

Limon suyu ve balıkların ust seviyesine kadar su

konur, kararınca tuz ve karabiber ilave edilir ve kapağı

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

kapatılıp hafif ateste 30 dakika pisirilir.

Not:

edebilirler.

Đsteyenler 2 ila 3 dis doğranmıs sarımsak ta ilave

HAMSĐ BUĞULAMA

(4 Kisilik)

Malzeme:

500 Gr. Hamsi

1 adet iri olgun domates

2 demet taze soğan

1/2 demet maydanoz

1 adet limon

1 kahve fincanı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yapılısı:

Hamsiler kafaları koparılıp kılcıkları cıkarılarak fileto

olarak ayıklanır, yıkayıp durulanır. Bir kabın icine

yeterince tuz, karabiber, ince kıyılmıs maydanoz ve taze

soğanları koyup karıstırın. Kucuk doğranmıs domatesleri

ustune yayın. Durulanmıs hamsileri icine katıp

harmanlayın. Karısımı 15 dakika kadar oda ısısında

beklettikten sonra yayvan bir tepsiye serin. Kalan harcı

uzerine yayın. Limonu ince dilimler halinde kesip ustune

dizin. Zeytinyağını gezdirip kapağını kapatın.

15 dakika kadar hafif ateste pisrdikten sonra sıcak

olarak servis yapın.

Hamsi buğulama 2 gun kadar buzdolabında

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

saklanabilir. Buzdolabında saklanmıs buğulamayı ısıtıp

tekrar sıcak servis yapabilirsiniz.

Buğulamaya uygun diğer balıklar:

Sardalya

LEVREK BUĞULAMA

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 kg levrek

4 adet domates

100 gr mantar

2 dis sarımsak

2 dilim limon

1 corba kasığı beyaz sarap

1 corba kasığı tereyağı

2 corba kasığı domates sosu

3 adet sivribiber

5-6 dal ince kıyılmıs maydanoz

karabiber

kekik, tuz

Yapılısı:

Levrekleri temizleyip iki yanından fileto cıkartın.

Domatesleri rendeleyin. Mantarları limonlu suya yatırın.

Derince bir borcam kaba levrek filetolerı yerlestirin.

Uzerine rendelenmis domatesleri ve mantarı yayın.

Sarımsak, beyaz sarap, domates sosu, kekik, tuz, karabiber,

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

yesil biber, kıyılmıs maydanoz ve tereyağını ekleyin.

Uzerine limon dilimlerini yerlestirin. 170oC’a ııımı

fııda 20 dakika pisirin. Sıak servis yapı.

MERCAN BUĞULAMA

(4 Kisilik)

Malzeme:

4 adet mercan (herbiri yaklasık 250 gr.)

2 adet kereviz (yaprakları ile birlikte)

2 adet havuc

2 adet kuru soğan

1 adet iri patates

1 adet limonun suyu

1 su bardağı su

1/2 su bardağı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılısı:

Kerevizleri soyduktan sonra halkalar ince halinde

doğrayın ve yarısını tepsiye dizin. Patatesleri soyduktan

sonra kucuk parcalar halinde, havucu ince halkalar halinde

doğrayın. Soğanı da parcalar halinde doğrayıp havuc ve

patatesle karıstırın ve yarısını kerevizlerin arasına ve

ustune yerlestirin.

Pulları ve icleri iyice temizlenmis mercanları kereviz

halkalarının ustune yerlestirin.Kararınca tuz ve karabiberini

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

ekin. Balıkların ustune dilimlenmis kerevizlerin kalan

yarısını dizin. Kerevizlerin arasına pataesleri, havucları ve

soğanların kalanını yerlestirin. Zeytinyağını,limon suyunu

ve suyu ilave edip uzerlerini yıkanmıs kereviz yaprakları

ile ortun. Uzerini kapakla kapatıp once orta, sonra hafif

ateste 20 dakika kadar pisirin. Suyu azalırsa su ilave edin.

Sıcak servis yapın.

MEZGĐT BUĞULAMA

(4 Kisilik)

Malzeme:

. kg mezgit

2 adet domates

2 adet yesil biber

3 yemek kasığı tereyağı

1 . su bardağı su

. demet maydanoz

3 adet marul yaprağı

Tuz ve karabiber

Yapılısı:

Balıkcınızdan temizlenmis olarak aldığınız mezgitleri

fileto halinde iri parcalara bolunuz. Yıkadıktan sonra

tuzlayıp dinlendiriniz.

Domates ve biberleri halkalar halinde kesiniz.

Maydanozu ince kıyınız.

Buğulama yapacağınız kaba marul yapraklarını tabanın

tamamını kaplayacak sekilde yerlestiriniz. Uzerlerine

parcalanmıs ve tuzlanmıs mezgitleri yerlestiriniz. Uzerine

domates, biber ve maydanozları, balıkların tamamını

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

kapayacak tarzda koyunuz. Tereyağını parcalar halinde

uzerlerine yerlestirip suyu ilave ediniz. Kapağını kapayıp

orta ateste 20 dakika pisiriniz.

Sıcak servis yapınız.

Not:

biridir. Mezgit, Trabzon mutfağıda cok kullanıan bir

balıtı ve mezgit buğlama da meshur bir Trabzon

yemeğdir.

Mezgit Karadeniz’de cok tutulan balılardan

SARDALYA BUĞULAMA

(4 Kisilik)

Malzeme:

400 Gr. Sardalya

4 adet iri domates

5-6 adet carliston biber

5-6 dis sarımsak

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

1 adet limon

Yapılısı:

Orta buyuklukte bir tepsi hafifce yağlanır ve halkalar

halinde kesilmis domateslerin yarısı bir sıra halinde dizilir.

Sardalyaların aralarına ufak parcalar halinde doğranmıs

sarımsağın tamamı yerlestirilir , balıkların uzerine

yeterince tuz ve karabiber serpilir.

Balıkların uzerine ince halkalar halinde dilimlenmis

limonun tamamı ile cekirdekleri cıkartıldıktan sonra ince

ve uzun seritler halinde kesilmis carliston biberlerin

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

tamamı ile halkalar halinde kesilmis domateslerin kalanı

yerlestirilerek balıkların ustu ortulur.

Tepsiye yarım cay bardağı likit yağ ile bir cay bardağı

su ilave edilir ; tepsinin ustu bir kapak ile kapatılarak orta

ateste 40 dakika kadar pisirilir.(Biber ve domateslerin

olmesi yemeğin pistiğini gosterir. Tepsinin suyunu zaman

zaman kontrolda yarar vardır. Eğer biter gibi olursa su

ilavesi gerekir.)

Buğulamaya uygun diğer balıklar:

(dilimlenmis)

Hamsi, Kefal

DENĐZ URUNLU YEMEKLER

AHTAPOT IZGARA

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 adet ahtapot

Yapılısı:

Taze ve yeni yakalanmıs ahtapot taslara vurularak

yumusatılır. Bu islem sırasında ahtapot kopuk salmaya

baslar ve kopukler bitene kadar bu isleme devam edilir.

Yumusatılmıs ahtapot birkac gun guneste kurumaya

bırakılır.

Mangalda mangal komuru yakılarak kor haline

getirilir. Mangala yerlestirilen tel ızgaranın uzerine ahtapot

konularak kızartılır. Kızartılmıs ahtapot bilahare kucuk

parcalara doğranarak kırmızı soğan esliğinde meze olarak

sunulur.

Sıcak veya soğuk servis yapılır.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Not:

gocmenlerimize mahsus cok lezzetli bir deniz yemeğdir.

Bugunlerde ulkemizde unutulmaya yuz tutmus bu yemek

halen Ege Adaları’nda ve Yunanistan’da hala son derece

revactadı. Lokanta ve kafelerde sakı rakıı“Uzo” ile

birlikte sunulmaktadı.

Bu yemek Ege Adaları’na ve bu adalardan gelmis

AHTAPOT SALATASI

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 . kg ahtapot

1 adet limon

1 fincan zeytinyağı (tercihan sızma)

Tuz

Yapılısı:

Ahtapotları dovulmus olarak alınız ve deep-freeze’de 2

ila 3 gun bekletiniz. Guzelce yıayı duduklu tencerede

yarı saat yumusayıcaya kadar haslayıı. Haslandıtan

sonra derisini soyup atıı ve pembemsi beyaz derisini

kusbasıdoğayıı.

Doğanmı ahtapotlarıservis tabağıa alı tuzlayıı. 1

fincan zeytinyağıve 1 adet limonun suyunu cıpıı.

Karıııahtapotun uzerine gezdiriniz.

Soğk servis yapıı.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Not:

dilimlenmis domates, yesil zeytin ve maydanozla

susleyebilirsiniz.

Ahtapot salatasını isterseniz marul yaprakları,

AHTAPOT YAHNĐ

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 . kg ahtapot

3 adet soğan (orta boy)

. su bardağı zeytinyağı

1 corba kasığı salca

1 adet domates

3 adet defne yaprağı

2 corba kasığı sirke

Tuz

Karabiber

Yapılısı:

Ahtapotları dovulmus olarak alınız ve deep-freeze’de 2

ila 3 gun bekletiniz. Guzelce yıayı duduklu tencerede

yarı saat yumusayıcaya kadar haslayıı. Haslandıtan

sonra derisini soyup atıı ve pembemsi beyaz derisini

kusbasıdoğayıı.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Tencerede sıvı yağı kızdırınız. Soğanı ince doğrayıp

kızgın yağda yumusayıncaya kadar soteleyiniz. Bilahare

kup tarzında kesilmis domatesleri ve salcayı ilave ediniz.

Birkac sefer cevirdikten sonra ahtapotları ilave ediniz.

Defne yapraklarını, tuz ve karabiberi ve bir su bardağı su

ilave edip kısık ateste 10-15 dakika pisiriniz. Ocağı

sondureceğinize yakın sirkesini ilave ediniz.

Arzuya gore soğuk veya sıcak servis yapınız.

DENĐZ URUNLERĐ DOLMASI

(4 Kisilik)

Malzeme:

16 Adet iri carliston biber

1 su bardağı yıldız sehriye

500 gram karısık deniz mahsulu (midye, karides,

kalamar gibi)

2 adet kuru soğan

4 dis sarımsak

. demet dereotu

. demet maydanoz

sıvı yağ

tuz

karabiber

dolma baharı

Yapılısı:

Biberlerin baslarını kesip cekirdek yataklarını cıkarınız

ve bol su ile yıkayınız. Deniz mahsullerini kucuk parcalar

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

halinde kesin. Cok az yağı tavaya koyun. Deniz

mahsullerini, kucuk kesilmis soğan ve sarımsağı ilave edip

soteleyin. Đnce kıyılmıs maydanoz, dereotu ve taze

soğanları ilave edin. Tuzunu, dolma baharını ve

karabiberini ekleyin.

Yıldız sehriyeleri haslayıp deniz mahsullerinin ustune

ilave edin. Đyice karıstırıp carliston biberlerinin icine

doldurun. Biberleri az yağlanmıs fırın tepsisine dizin. Orta

sıcaklıktaki fırında (180oC) biberlerin rengi değisinceye

kadar pisirin.

Sıcak servis yapınız.

Not:

Bu yemek icin patlıcan da kullanabilirsiniz.

Bu yemeğe uygun deniz mahsulleri:

karides, midye(ayıklanmıs), kalamar(ayıklanmıs)

Hamsi,sardalya,

KALAMAR TAVA

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 kg kalamar (11- 12 adet)

1/2 su bardağı sıvı yağ

Un

Tuz

Terbiye icin:

2 corba kasığı karbonat

2 corba kasığı toz seker

1 adet limonun suyu

Yapılısı:

Kalamarları balıkcınıza ayıklatın. Đyice yıkadıktan

sonra terbiye ile ovun. Sonra en az 30 dakika dinlendirin.

Bacakları govdelerden ayırın. Bacakları kısa parcalar

halinde, govdeyi ise halkalar halinde doğrayın. Doğranmıs

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

kalamarları yeterince tuz katılıp karıstırılmıs beyaz una

bulayın.

Fritoze sıvı yağ koyup kızdırın. Kalamarları gruplar

halinde fritoze atıp kapağını kapatın. Đki dakika sonra

cıkarıp kağıt havlu serilmis servis tabağına alın. Bu isleme

kalamarlar bitene kadar devam edin. Sıcak servis yapın.

Notlar:

. Kalamar cok su iceren ve bu nedenle piserken etrafa

cok yağ sıcratan bir deniz urunudur. Bunun icin fritoz

tercih edilmelidir. Yoksa kapaklı bir tava kullanılmalıdır.

. Kalamar cok cabuk yanan ve sertlesen bir urundur.

Bu nedenle pisirme suresine cok dikkat edilmelidir. Ayrıca

tavada yapıyorsanız atesi iyice kısmanız gerekir. Aksi

taktirde kızgın tavanın dibine değen kalamarlar siyahlasır

ve lezzetlerinden cok sey kaybederler.

KANTON USULU KARĐDES

(4 Kisilik)

Malzeme:

40- 50 adet karides (cimcime)

2 corba kasığı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 corba kasığı mısır unu

1 corba kasığı soya sosu

1 corba kasığı uzum sirkesi

Tuz

1 cay kasığı kırmızı biber

1 cay kasığı zencefil

1 cay kasığı tane kara biber

Yapılısı:

Tane karabiberi havanda dovun. Zencefili ve kırmızı

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

biberi ekleyip karıstırın.

Yumurtaları, bir tanesinin beyazını ayırarak kırın, soya

sosu ile karıstırın. Aynı karısıma hazırladığınız baharatı da

ekleyip tekrar karıstırın.

Ayırdığınız yumurta beyazına mısır ununu ekleyip

karıstırın. Karidesleri ayıklayıp karısıma katın. 20 dakika

kadar dinlendirin.

Sıvı yağı bir tavada kızdırın. Karidesleri yağda

kızartın. Kızarmıs karidesleri kenara alıp aynı yağa

yumurtalı karısımı dokun. Pismeye baslarken karidesleri

ilave edin.

Sıcak servis yapın. Servis yaparken tabağa garnitur

olarak haslanmıs brokkoli ve doğranmıs taze soğan

koyabilirsiniz.

KARĐDES - GENEL HAZIRLANIS

(4 Kisilik)

Malzeme:

Karides

. tencere su

1 corba kasığı tuz

1 adet kuru soğan

1 corba kasığı sirke

Yapılısı:

Suyu derince bir tencereye koyun. Đcine tuzu ve sirkeyi

ilave edip tuzlar eriyinceye kadar karıstırın. Soğanı dorde

bolup ilave edin ve suyu kaynatın.

Karidesleri icine bosaltıp kaynatın. Bilahare kevgire

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

alıp suzun ve soğuk suyla yıkayın. Sonra alıp porsiyonlara

bolup “deep freeze”de saklayı.

Not:

. Boyle hazırladığınız karidesleri hemen hemen (aksi

tariflerde belirtilmedikce) butun karides yemek, meze ve

salatalarında kullanabilirsiniz.

. Karidesleri oğunluk miktarlarda kaplara bolup

dondurmak ve ileride kullanılmak uzere saklamak cok

yararlı bir yontemdir. Donmus karideslerin cozulunce diri

kalması icin once buzdolabınızın alt gozunde 2-3 saat

+5oC’a soğyuncaya kadar bekletin. Bilahare dondurun.

. Karideslerin kaynatıma suresi cok kıa olmakla

beraber buyukluklerine gore fark eder. Kucuk (cimcime)

karidesler icin kaynatma suresi 5-6 dakikadı. Bu sure iri

(Jumbo) karidesler icin ise 10-12 dakikadı. Daha fazla

haslamamaya dikkat edin. Aksi takdirde cok yumusar ve

diriliklerini kaybederler.

KARĐDES GUVEC (DUSUK KALORĐLĐ)

Kisilik)

(4

Malzeme:

28-30 adet karides(cimcime, haslanmıs ve ayıklanmıs)

4 adet carliston biber

3 adet domates (iri)

4 tatlı kasiğı sut

1 cay kasığı karabiber

tuz

100 gram kasar peyniri (rendelenmis)

tereyağı

Yapılısı:

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Domatesler kusbası olarak, carliston biberler ise

cekirdekleri ve ic damarları cıkarıldıktan sonra halkalar

halinde doğranır. Hazırlanmıs domates ve biberler bir kapta

karıstırılarak tuzlanır. Porsiyonluk guvec kaseleri yarısına

kadar hazırlanmıs karısım ile doldurulur. Uzerlerine, kase

basına yaklasık 7 adet kucuk karides yerlestirilir. Kalan

karısımla karideslerin ustu, kaselerden bir parmak tasacak

tarzda ortulur. Kararınca karabiber serpildikten sonra her

kaseye bir corba kasığı sut ile yarım kibrit kutusu

buyukluğunde tereyağı ilave edilir.

Kaseler 200oC’a ayarlıfııda 30 ila 35 dakika pisirilir.

Pismis guvecler fııdan cıarıı uzerlerine rendelenmis

kasar peyniri serpilerek tekrar fııa verilir. Kasar

peynirleri guveclerin ustunu tamamen ortecek sekilde

eriyince fııdan cıarıı. Sıak servis yapıı.

Sair hususlar:

. Karides guvec yapılırken tereyağ ve sut yerine

pesamel sos ta kullanılabilir. Bu uygulama da cok guzel bir

tad vermektedir ancak besin değeri acısından biraz daha

ağırdır. Yukarıdaki tarifin en buyuk ozelliği kalori

değerinin dusuk olmasıdır.

. Aynı yemek buyuk guvec kasesinde de yapılabilir.

Ancak aynı tadı vermiyeceğinden porsiyon guvec

kaselerinin kullanımı tercih edilmelidir.

. Karides guvecin bir de onceden kavrularak yapılanı

vardır. Tadı cok guzel olmakla birlikte kalori değeri

oldukca yuksektir.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

KARĐDES GUVEC (KAVURMALI)

(4 Kisilik)

Malzeme:

28-30 adet karides(cimcime, ciğ)

4 adet carliston biber

3 adet domates, iri.

2 adet kuru soğan, iri

1 corba kasığı biberiye

. cay kasığı karabiber

. cay kasığı kırmızı pul biber

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

1 cay kasığı zencefil

1 yemek kasığı margarin

100 gram rendelenmis kasar peyniri

Yapılısı:

Karidesler ciğ iken ayıklanır ve bir kenara ayrılır.

Soğanlar dorde bolunup ince halkalar halinde doğranır.

Biberlerin kapakları kesilip cekirdek yuvaları cıkarıldıktan

sonra boylamasına ikiye bolunur ve doğranır. Domatesler

de kucuk kupler halinde doğranır.

Bir tavada margarin eritilip kızdırılır. Soğanlar atılıp

yumusayıncaya kadar pisirilir. Soğanların hemen ardından

karabiber, zencefil, biberiye ve tuz ilave edilip karıstırılır.

Soğanlar yumusadıktan sonra biberler ilave edilip

yumusayana kadar pisirilir. Domatesler ilave edilip

pisirilir. Yumusayınca bir catal veya tahta kasık yardımıyla

ezilir. Karidesler ilave edilir; tavanın kapağı kapatılarak 5

dakika pisirilir ve kenara alınır.

Hazırlanmıs karısım kaselere esit olarak bolunur.

Kaseler 200C’a ayarlıfııda 10 dakika pisirilir. Pismis

guvecler fııdan cıarıı uzerlerine rendelenmis kasar

peyniri ve kımııpul biber serpilerek tekrar fııa verilir.

Kasar peynirleri guveclerin ustunu tamamen ortecek

sekilde eriyince fııdan cıarıı. Sıak servis yapıı.

Sair hususlar:

. Aynı yemek buyuk guvec kasesinde de yapılabilir.

Ancak aynı tadı vermiyeceğinden porsiyon guvec

kaselerinin kullanımı tercih edilmelidir. Ayrıca porsiyon

kaseler yemeğin uzun sure sıcak kalmasını sağlar.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

KARĐDES KOKTEYL

(4 Kisilik)

Malzeme:

Karides(cimcime) , 200 gram

Marul veya kıvırcık yaprağı, korpe, 4 adet

Limon suyu, 1 kahve kasığı

Ketcap, 4 corba kasığı

Mayonez, 4 corba kasığı

Domates suyu, 1 corba kasığı( sulandırılmıs salca da

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

olabilir)

Konyak, 1 tatlı kasığı (isteğe tabi)

Tuz, karar miktarda

Kırmızı biber, karar miktarda

Yapılısı:

Usulune gore haslanmıs karidesler bas ve

kabuklarından ayıklanır.Ayıklanan karideslerin ucte biri

ince ince kıyılır, bakiyesi ise butun olarak bir kenara

ayrılır.

Derince bir kapta mayonez, ketcap ve domates suyu

iyice cırpılarak karıstırılır. Bu karısıma limon suyu,

kararınca tuz ve kırmızı biber ile konyak ile edilip tekrar

karıstırılır ve yaklasık bes dakika dinlenmeye bırakılır.

Bilahare karısıma ince ince doğranmıs karidesler ilave

edilerek tekrar karıstırılır.

Marul yaprakları ince seritler ve kucuk parcalar

halinde doğranır.Doğranmıs marul yaprakları, 4 adet sarap

bardağına, bardağı %50 dolduracak tarzda yerlestirilir;

uzerlerine mayonez-ketcaplı karısım esit miktarlarda

dokulur. Kalan karidesler bardakların kenarlarına

dizilir.Her bardağın kenarına estetik acıdan bir adet daire

seklinde kesilmis limon dilimi yerlestirilir. Soğuk servis

yapılır.

Sair hususlar:

. Karides kokteyli iceren bardak, tatlı tabağı uzerinde

bir tatlı kasığı ile servis yapılmalıdır Tatlı tabağına, guzel

goruntu vermesi icin ,kızartıldıktan sonra dorde bolunmus,

uzerine tereyağ suruldukten sonra siyah veya kırmızı

havyar konmus tost ekmeği ile servis yapmakta yarar

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

vardır.

. Bardağın ustune yerlestirilecek tursu (i.e. salatalık

tursusu) gorunuse guzellik vermekle birlikte kokteylin

tadını bozar, tavsiye edilmez.

. Aynı kokteyl kerevit ile de yapılmaktadır fakat aynı

tadı vermemektedir.

KARĐDES KAVURMA (CĐN USULU)

(4 Kisilik)

Malzeme:

. kg karides (cimcime-ciğ)

4 dis sarımsak

3 adet yesil soğa1 adet domates (irice)

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

1 corba kasığı domates puresi (veya salcası)

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 adet kok zencefil (kibrit kutusu buyukluğunde ve

taze)

1 cay kasığı tane karabiber

. cay kasığı Tabasco (Acı sos)

1 corba kasığı beyaz sarap

1 corba kasığı soya sosu

Tuz karabiber

Yapılısı:

Sıvı yağı derin bir kapta kapta kızdırın. Zencefilleri

ince ince doğrayın. Sarmısakları da ince doğrayın ve ikisini

birlikte kızgın yağda yumusayana kadar pisirin.

Ciğ karidesleri ayıklayıp karısıma ilave edin ve 2

dakika kadar pisirin. Onceden havanda dovulmus tane

karabiberleri, Tabasco’yu ve domates puresini ilave edip

karıtımaya devam edin.

Bu arada domatesi de kucuk kupler halinde doğayı

ve soya sosu ve sarap ile birlikte karııa katı.

Yesil soğnı yalnı yesil kıılarııkibrit copu

buyukluğnde daha onceden doğayı hazılayı ve bu

asamada ilave edin. Tadlandımak icin yeterince tuz ve

karabiber serpin.

Sıak servis yapı.

KARĐDESLĐ PĐLAV

(4 Kisilik)

Malzeme:

200 gr. karides

1 su bardağı pilavlık pirinc

1 fincan tereyağ

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 bas soğan

2 adet domates

2 adet yesil biber (acı olmayan)

1 cay kasığı toz seker

Tuz

Karabiber

Yapılısı:

Haslanmıs ve ayıklanmıs karidesleri (bakınız Karides-

Genel Hazırlanıs) buyukluklerine gore iki veya uc parcaya

bolun. Tereyağında kavurun. Kavurmaya doğranmıs bir bas

soğanı ilave edin. Soğanlar seffaflasmaya baslayınca sivri

biberleri ve bilahare iri doğranmıs domatesleri ilave edin.

Kapağını kapatıp bir sure domatesler eriyinceye kadar

pisirin. Tuzunu ve biberini ekip pirinci icine dokun.

Zeytinyağını ve sekeri ilave edip karıstırın. Ustunu ortecek

kadar su dokup once kuvvetli, sonra hafif ateste pirinc

suyunu cekene kadar , yaklasık 10 ila 15 dakika pisirin. Bu

sure sonunda bir kere harmanlayıp ustunu kalın bir

peceteyle ortup demlendirin.

Sıcak servis yapın.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:

midye veya bunların karısımları

Ahtapot, kalamar,

MĐDYE DOLMASI

(4 Kisilik)

Malzeme:

30 adet buyuk boy midye

6 adet kuru soğan

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

1 su bardağı zeytinyağı

200 gr. Cam fıstığı

2 su bardağı pirinc (Baldo veya Bersani)

4 bardak su (iki defa)

4 kahve fincanı kus uzumu

2 corba kasığı toz seker

Tuz

Karabiber

Yenibahar

Tarcın

Yapılısı:

Midyelerin kabuklarının ustlerini bıcakla kazıyarak

iyice temizleyin ve karınlarını dipteki kası kırarak

tamamen acın (dikkat ikiye bolmeyin). Midyenin icindeki

sakal ve incileri sivri bir makasın ucuyla temizleyin.

Đyicene yıkayıp suzulmesi icin bir kevgire koyup bekletin.

Soğanları ufak parcalar halinde doğrayın, fıstıkla

beraber zeytinyağında kavurun. Buna yıkanmıs pirinc ve

tuz ilave edin. Pirinc suyunu cekince karabiber, tarcın,

yenibahar, toz seker ve dort bardak su ilave edin. Pirinc

suyunu cekinceye kadar orta hararetli bir ateste pisirin ve

bilahare kapağını kapayıp soğumaya bırakın. Soğuyunca

kapağı acık midyelerin icine iyice doldurun ve midyelerin

kapaklarını kapatın. Midyeleri bir tencerenin icine

muntazam bir sekilde hareket edemeyecek bir tarzda dizin,

uzerine tekrar 4 bardak su dokun ve ağır ateste suyunu

cekene kadar pisirin.

Servisini limonla beraber soğuk olarak yapın.

Dikkat edilecek hususlar:

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

. Midye cok dikkat edilmesi gereken bir deniz

urunudur. Kirli sulardan, iskelelerin demir ve ahsap

ayaklarından toplanan midyeler hicbir tad vermeyeceği gibi

sağlığa zararlı da olabilir. Dolayısıyla midyenin muhakkak

tanıdığınız bir balıkcıdan alınması sarttır.

. Bir dahaki pisirmenizde yenibahar yerine kori (curry)

deneyebilirsiniz. Değisik bir lezzet ve aroma verir.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

MĐDYE TAVA

(4 Kisilik)

Malzeme:

40 ila 60 adet ayıklanmıs midye

. litre bira

1 su bardağı un

1 su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kasığı sirke

2 ila 3 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Limon

3 Dilim bayat ekmek

6 ila 8 adet ceviz ici

Yapılısı:

Balıkcıdan aldığınız ayıklanmıs midyeleri yıkadıktan

sonra sakal ve inci acısından kontrol ediniz. Bazı

midyelerin icinde “sakal” tabir edilen tek bir kı ile “inci”

tabir edilen tas taneleri olabilir. Eğr varsa bunlarısivri

uclu bir makas ile temizleyin. Temizlenmis midyeleri bir

kaba koyup uzerine biranı tamamııdokup buzdolabıı

+5oC’lı bolumunde en az 12 saat bekletin. Dinlenmis

midyeleri cıarı birayısuzun (asla yıamayı).

Bayat ekmek dilimlerinin iclerini iyice ufalayı ve su

ilave ederek koyu bir bulamac haline getirin. Đice

dovulmus ceviz iclerini, bir corba kasığızeytinyağıı bir

tatlıkasığısirkeyi, birkac damla limonu,kararıca kımııtoz biberi ve tuzu ilave edip karıtıı. Đice karıtıtan

sonra bir kenara koyun. Bu yapıan sosun adıtarator’dur.

Tavada zeytinyağııiyice kıdıı. Midyeleri once

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

una, sonra cırpılmıs yumurtaya bulayıp kızgın yağa atın.

Unun rengi koyu portakal rengine yaklasınca pismis

demektir. Midyeleri her tabağa esit miktarda koyup bir

kenarına da taratoru koyup taze servis yapın.

Dikkat edilecek hususlar:

. Midye cok dikkat edilmesi gereken bir deniz

urunudur. Kirli sulardan, iskelelerin demir ve ahsap

ayaklarından toplanan midyeler hicbir tad vermeyeceği gibi

sağlığa zararlı da olabilir. Dolayısıyla midyenin muhakkak

tanıdığınız bir balıkcıdan alınması sarttır.

. Midyelerin alındığı zaman taze (en fazla bir gunluk)

olması lazımdır. Aksi taktirde kabarmaz.

Her ne kadar bazı kisiler midye tavaya limon

sıkıyorlarsa da tavsiye edilmez. Midye taratorla yenir.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

SOSLU KARĐDES

(4 Kisilik)

Malzeme:

Karides(iri), 24 adet

250 gr krema

1 bardak beyaz sarap

1 adet havuc

1 sap kereviz

1 bas kuru soğan

1 adet limon

. demet maydanoz

5 corba kasığı un

1 bardak zeytinyağı

karabiber

tuz

Yapılısı:

Ciğ karideslerin bas ve kabuklarını ayıklayın, sonra

karidesleri icinde limonlu su bulunan bir kaba koyup 30

dakika kadar dinlendirin. Kevgirde suları suzup durulayın.

Una bulayıp kızgın zeytinyağında kızartın. Tavadaki yağı

suzup bir kenara alın ve tavada kalan karideslerin uzerine

sarap dokun. Đnce kıyılmıs havuc, soğan, kereviz yaprağı

tuz ve biberle karıstırılıp karideslere ilave dilerek 10 dakika

kadar pisirilir; bilahare karidesler bir baska tabağa alınır.

Kalan karısım kuvvetli bir atese oturtulup krema

karıstırılarak eklenir. Biraz koyulasınca karidesler eklenir

ve bir tasım kaynatılır.

Tabaklara dağıtıldıktan sonra ince doğranmıs

maydanoz serpilerek sıcak servis yapılır.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

KARĐDES YAHNĐLĐ MAKARNA

(4 Kisilik)

Malzeme:

400 gr. karides

1 adet kuru soğan

1 corba kasığı un

. bardak sıcak su

3 adet domates

. demet maydanoz

175 gram makarna (spagetti)

Sıvı yağ

2 corba kasığı kırmızı sarap

Tuz

Karabiber

Yapılısı:

Kuru soğanı ince dilimleyin. Maydanozu doğrayın.

Domatesi kucuk kupler halinde kesin.

Tavada sıvı yağı kızdırın. Ciğden soyduğunuz

karidesleri tavada soğanlarla birlikte kavurun.Uzerine un

serpip tuz, biber ve domatesleri ekleyin. Domatesler

yumusayınca sarabı ekleyin. Sıcak su ve maydanozuda

ekleyip kısık ateste karıstırarak pisirin.

Makarnaları tuzlu suda hasladıktan sonra kevgirde

suzun. Tabaklara koyduktan sonra uzerleine karides

yahniyi taksim ederek servis yapın.

Sıcak servis yapın.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

FIRIN VE IZGARALAR

Dil Kardinal

(4 Kisilik)

Malzeme:

2 ad. dil balığı (cok iri)

24 adet karides

. su bardağı rendelenmis kasar peyniri

3 adet kuru soğan

3 dis sarımsak

3 su bardağı un

3 corba kasığı krema

250 gr mantar

5 corba kasığı tereyağ

3 su bardağı su

tuz

Yapılısı:

Dil balığı filetoları karides sayısı kadar enine seritlere

bolun. Ciğ karidesleri ayıklayıp her seridin ortasına bir tane

yerlestirin. Seritleri rulo yapıp kucuk bir kurdan parcasıyla

tutturun. Rulo yaptığınız parcaları bir toprak kaba veya

borcama yerlestirin.

Tereyağını kızdırıp unu kavurun. Đnce kıyılmıs soğanı

ve sarmısağı ekleyip karıstırın. Sırasıyla mantarı, suyu ve

son olarak ta kremayı ekleyin. Hazırladığınız sosu ruloların

uzerine dokun. 160C’a ııımı fııda 20 dakika pisirin.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Cıkarıp uzerine kasar rendeleri serpip tekrar pisirin. Sıcak

servis yapın.

Not:

gerek servis ve gerekse manzara acısından daha guzel olur.

Yemeği porsiyon toprak kaplarda yaparsanız,

HAMSĐ FIRIN

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 kg hamsi

2 adet domates

1 adet limon

sıvı yağ

tuz

Yapılısı:

Hamsileri kafalarını kopararak ve iclerini bas

parmağınızla temizleyiniz. Kılcıklarını cıkarıp fileto haline

getiriniz ve kapatınız.

Fırın tepsisini hafifce yağlayıp hamsileri aralarında

bosluk kalmayacak tarzda bir ters, bir duz diziniz.

Domatesleri ve limonu ince halkalar halinde

doğrayınız. Balıkları tuzladıktan sonra uzerlerine domates

ve limonları esit aralıklarla diziniz.

180oC’a ııımı fııda 25-30 dakika kadar pisiriniz.

Sıak servis yapıı.

Not:

Hamsiler fırında iken zaman zaman kurumaması icin

kontrol ediniz. Eğer kuruyorsa ki bu hamsilerin yağsız

olmasından kaynaklanır, uzerlerine hafifce sıvı yağ

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

gezdiriniz.

KAĞITTA LEVREK

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 kg (2 ila 3 adet) levrek (deniz levreği)

1 cay bardağı su

1/2 cay bardağı zeytinyağı

1/2 cay bardağı beyaz sarap

1 bas kuru soğan

1 adet limon

Tuz

Karabiber

Yağlı kağıt

Yapılısı:

Balıkcıdan karnı ve pulları temizlenmis olarak

aldığınız levrekleri tekrar kanları gidinceye kadar iyice

yıkayınız ve sularının suzulmesi icin kenara koyunuz. Suyu

suzulmus levreklerin icini ve dısını tuzlayınız

karabiberleyiniz ve oda sıcaklığında 20-25 dakika kadar

dinlendiriniz (marine ediniz).

Balıkları alacak buyuklukteki fırın tepsisine, balıkların

ustunu ortebilecek buyuklukte bir yağlı kağıdı seriniz.

Halkalar halinde kestiğiniz soğanları kağıdın uzerine,

balıkların alt kısımlarının kağıda temasına mani olacak

tarzda diziniz. Soğanların uzerine balıkları bir ters, bir yuz

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

olarak yerlestiriniz. Belirtilen olculerdeki su, zeytinyağı ve

beyaz sarabı balıkların uzerine dokunuz. Bir adet limonu

sıkıp suyunu tepsiye ilave ediniz (Đsteyenler limonu

dilimler halinde kesip balıkların uzerine de

yerlestirebilirler). Tekrar tuz ve kararınca karabiber serpip

balıkların ustunu, hava almayacak tarzda yağlı kağıt ile

kapatınız.180oC’a kadar ııımı fııa tepsiyi surunuz.

Pisme suresi balıları buyukluğne bağıolup yaklası 45

dakikadı. Balıları pistiğni yağıkağıı hafifce

kavrulmaya baslamasıile anlayabilirsiniz.

Sıak servis yapıı. Yanıda kalite beyaz sarap en

uygun icecektir.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:

Kofana, minekop

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

KAĞITTA PALAMUT

(4 Kisilik)

Malzeme:

2 adet palamut

4 adet kuru soğan

8 dis sarımsak

4 adet domates

1 demet maydanoz

8 adet defne yaprağı

4 corba kasığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

8 adet yağlı kağıt

Yapılısı:

Palamutları ayıplayıp kafa ve kuyruklarını ayırdıktan

sonra fileto cıkarınız. Yağlı kağıtları ikiser ikiser ust uste

koyduktan sonra her yağlı kağıda bir adet filetoyu

yerlestiriniz. Uzerine halka halka kesilmis soğan,

dilimlenmis ve cekirdeği cıkarılmıs domates, soyulmus

sarımsak ve cekirdekleri cıkarılıp uzunlamasına

dilimlenmis yesil biberleri ve defne yapraklarını

yerlestiriniz. Tuz, biber ve zeytinyağını (balık basına 1

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

kasık) ekleyip kağıtları sıkıca kapatınız. 160oC’a ııımı

fııda 30 dakika pisiriniz.

Sıak servis yapıı.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:

cipura,karagoz, tekir, barbunya, kalan (dilimlenmis)

Kofana, minekop,

LUFER IZGARA

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 kg lufer

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Yapılısı:

Luferleri balıkcınızdan ayıklanmıs olarak alınız, cunku

lufer pullu bir balık olup ayıklanması, ozellikle etrafı

kirletmeden ayıklanması oldukca zordur. Eğer butun olarak

almıssanız ayıklama islemi su sekilde yapılmalıdır:

Pulların kolay kazınması icin once balıkları iyice

yıkayın. Pulları kuyruktan basa doğru once bıcak sırtı

bilahare bıcağın keskin tarafı ile ayıklayın. Solungaclarını

yaka tarafından cekerek ve balığı hırpalamadan cıkarın.

Karnını yararak bağırsaklarını cıkarın, karnını iyice yıkayın

ve supurge gibi bir sey ile karındaki siyah derileri

temizleyin. Balık iriyse (3 adet, 1 kilo) yan taraflarını

kuyruktan basa doğru bıcak ile cizin.

Balıkların karın kısmına hafifce tuz ve karabiber,

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

derisine ise yalnız tuz surup 20 dakika kadar bekletin

(marine edin). Izgara yapılacağı zaman uzerine hafifce

zeytinyağı surup hazırlamıs komur atesinin uzerinde tel

ızgara ile (atesten 5 ila 6 cm yukarda) pisirin.

Notlar:

. Lufer familyası, iriliğine gore 5 değisik cinsten

olusur: Yaprak, Cinekop, Sarı kanat, Lufer ve Kofana.

Bunlardan yaprak cok kucuk olup yakalanması dahi

gunahtır. Cinekop ise, yaklasık 20-25 adeti bir kilo gelen

kucuk balık olup daha cok tava icin uygundur. Kofana ise

familyanın en buyuk balığıdır, ızgara icin fazla buyuktur;

daha cok buğulama ve benzeri yemeklere gider. Izgara icin

en uygun olanları lufer ve sarıkanattır.

. Luferin en iyi mevsimi Eylul sonu ile Ocak ortasıdır.

Bu mevsimde yapılan lufer ızgaraya (eğer Boğaz veya

Karadeniz luferi ise) zeytinyağı surmek gerekmez.

. Izgara komur atesi yerine, ızgaraya ayarlanmıs fırında

kapak acık olarak ta yapılır. Komur atesi gibi olmamakla

beraber yine de tadı cok guzel olur.

. Bazı kisiler, solungacları cıkardıktan sonra balığn

karnını yarmadan temizlemeyi tercih ederler. Bu durumda

karnına maydanozlu soğan piyazı doldurarak ta ızgara

yapabilirsiniz.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:

Sarıkanat

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

FIRINDA PALAMUT

(4 Kisilik)

Malzeme:

2 adet palamut

2 adet domates

1 adet limon

2 adet carliston biber (Acı olmayan yesil sivri biber de

olur)

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Yapılısı:

Palamutların bağırsakları temizlenip cıkarıldıktan

sonra kafaları ve kuyrukları kesilerek ayrılır. Balık, bir

tarafı kılcıklı, diğer tarafı kılcıksız olmak uzere fileto

olarak ikiye ayrılır. Đyice yıkandıktan sonra hafifce tuzlanır

ve biberlenir. Bir kenerda 20 dakika kadar dinlendirilir.

Balıkları alacak bir tepsi yağlandıktan sonra

palamutlar derili kısımları tavaya gelecek tarzda

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

yerlestirilir. Uzerlerine cekirdekleri cıkarılmıs ve halkalar

halinde kesilmis domates, halka halinde kesilmis limon ve

soğan yerlestirilir. Cekirdekleri cıkarılmıs ve uzunlamasına

kesilmis biberler de yerlestirilir. Orta hararetli (yaklasık

180-200oC) fırında 45-50 dakika pisirilir.

Sıcak servis yapılır.

Not:

yapılabilir.

Aynı yemek alaturka kiremit uzerinde de

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:

Cingene palamutu

PATATESLĐ BALIK FIRIN

(4 Kisilik)

Malzeme:

1/2 kg beyaz etli balık

3 adet patates (irice)

3 adet yumurta

. su bardağı sıvı yağ

1 corba kasığı un

1 corba kasığı galeta unu

100 gr. Kasar peyniri

karabiber

tuz

Yapılısı:

Balıkları temizleyip baslarını ayırdıktan sonra fileto

tarzında ikiye ayırınız ve kuyruklarını kesip atınız (Bu

islemi balıkları alırken balıkcınıza da yaptırabilirsiniz).

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Balık filetolarını yanmazda tavada, iki corba kasığı tereyağ

ilave ederek derileri hafifce kahverengilesinceye kadar

kızartınız. Kızarmıs balıkları soğumaya bırakınız. Bilahare

deri ve kılcıklarını ayıklayıp beyaz etleri kucuk parcalara

ayırınız.

Patatesleri soyup kucuk parcalar halinde (kesme seker

buyukluğunde) doğrayınız ve tavada kızartınız. Kızarmıs

patateslerin ustune karabiber ve tuz ilave serpiniz.

Yumurtaları patateslerin uzerine kırıp unu ilave ediniz ve

iyice karıstırınız.

Pyrex kap veya tepsiyi yağlayınız ve ustune galeta unu

serpiniz ve balık etlerini uzerine yerlestiriniz. Karısımı

tepsideki balıkların ustğune dokunuz. 1500C fırında 25 ila

30 dakika pisiriniz. Cıkarıp uzerine rendelenmis kasar

peyniri serpip tekrar fırına koyunuz. 5 dakika sonra

cıkarınız.

Sıcak servis yapınız.

Dikkat:

erimis olmasına ancak yanmamıs olmasına dikkat ediniz.

Rendelenmis kasar peynirlerinin tamamen

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:

balıklar

Beyaz etli butun

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

SARDALYA IZGARA

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 kg sardalya

10-25 adet taze (yoksa salamura) asma yaprağı.

tuz

Yapılısı:

Sardalyaları kafalarını kopararak ve iclerini bas

parmağınızla temizleyiniz. Ustundeki pulları

parmaklarınızla temizleyiniz.

Kapaklı tel ızgarayı acıp alt kapağına asma

yapraklarını bir sıra olarak diziniz. Asma yapraklarının

uzerine saldalyaları bir sıra halinde diziniz. Sardalyaları

tuzladıktan sonra asma yapraklarının kalanlarını balıkların

uzerine dizip tel ızgaranın kapağını kapatınız. Kor haline

gelmis mangal komuru uzerinde once bir tarafını, sonra

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

diğer tarafını cevirerek kızartınız.

Sıcak servis yapınız.

Not:

Eğer mangal atesini kullanmaktan mahrumsanız aynı

islemi elektrikli ızgara veya kapağı acık fırında da

yapabilirsiniz.

ĐSPANYOL USULU SARDALYA

(4 Kisilik)

Malzeme:

750 gram sardalya

4 dis sarımsak

. demet maydanoz

. su bardağı galeta unu

50 gram tereyağ

Sıvı yağ

karabiber

kırmızı biber

tuz

Yapılısı:

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Sardalyaları kafalarını kopararak ve iclerini bas

parmağınızla temizleyiniz. Ustundeki pulları

parmaklarınızla temizleyiniz. Kılcıklarını cıkarıp fileto

haline getirip kapatınız.

Maydanozları ince kıyınız ve sarmısakları cok kucuk

parcalar halinde kesiniz.Tuz, karabiber, kırmızı biber,

maydanoz ve sarmısağı iyice karıstırınız. Balıkları bu

karısıma bulayınız.

Fırın tepsisini sıvı yağ ile yağlayıp balıkları diziniz.

Artan karısımı balıkların uzerine serpiniz. Tereyağını

fındık buyukluğunde parcalara bolup balıkların uzerine

serpistiriniz. Fırını 180oC’a ııı tepsiyi yerlestiriniz.

Balılarıyaklası 25 dakika pisiriniz.

Sıak servis yapıı.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:

Hamsi

SĐCĐLYA USULU SARDALYA

(4 Kisilik)

Malzeme:

750 gram sardalya

1 adet kuru soğan

2 dis sarımsak

1 su bardağı ufalanmıs ekmek ici

3 corba kasığı kus uzumu

3 corba kasığı cam fıstığı

2 corba kasığı kasar rendesi

1 corba kasığı kıyılmıs maydanoz

3 adet defne yaprağı

1 adet limon

1 corba kasığı seker

5 corba kasığı zeytinyağı

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

1 corba kasığı sirke

Tuz

Dolma baharı

Yapılısı:

Sardalyaları kafalarını koparınız ve iclerini bas

parmağınızla temizleyiniz. Ustundeki pulları da

parmaklarınızla temizleyiniz. Kılcıklarını cıkarıp fileto

haline getiriniz.

Kıyılmıs soğan ile sarımsağı zeytinyağında sote ediniz.

Uzum, camfıstığı ve iki kasık ayırarak ekmek icini ilave

ediniz. Birkac dakika kavurup soğumaya bırakın. Sekerin

yarısını, maydanoz, peynir ve baharatı ilave ediniz.

Karısımı balık fileto ustune bolca koyunuz ve ustunu

diğer bir fileto ile kapatınız. Bu islemi filetolar bitene kadar

tekrarlayınız. Filetoları hafif yağlanmıs bir tepsiye diziniz

ve balıkların ustune bir corba kasığı yağ gezdiriniz.

200oC’a ııımı fııda 15 dakika pisiriniz. Sıak servis

yapıı.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar: Hamsi

SEYH-UL-MEZE

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 kg kucuk istavrit (kraca)

un

kızartma yağı

kurdan

Yapılısı:

Kracaları ayıklamadan kuyruklarından tutatarak keskin

bir bıcakla kılcığı sıyıra sıyıra iki yanından fileto cıkarın.

Yıkayıp, suyunu suzup durulayın. Tuzlayıp buzdolabına

koyun. Arzu ettiğiniz zaman hazır balıkları buzdolabından

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

cıkarıp unlayın ve kızgın yağda altın sarısı bir renk

alıncaya kadar kızartın. Kızarmıs balıkları yuvarladıktan

sonra birer kurdan ile sabitleyip acılmasına engel olun.

Bu mezeyi ezilmis soğan piyazı ve yağda kızartılmıs

fındık patatesler esliğinde ikram edebilirsiniz.

Sıcak servis yapınız.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:

(Papalina değil)

Kucuk sardalya

TUZLU BALIK

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 adet (asgari 1 kg) levrek

2 kg tuz (tercihan disli sanayi tuzu yoksa sofra tuzu)

Karabiber

Aluminyum folyo

Sos icin:

. cay bardağı limon suyu

. cay bardağı zeytinyağı

1 cay kasığı cok ince kıyılmıs maydanoz

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Yapılısı:

Balıkcıdan karnı temizlenmis ancak pulları

temizlenmemis olarak aldığınız levreği tekrar kanları

gidinceye kadar iyice yıkayınız ve sularının suzulmesi icin

kenara koyunuz. Suyu suzulmus levreklerin icini ve dısını

tuzlayıp karabiberleyiniz ve oda sıcaklığında 20-25 dakika

kadar dinlendiriniz (marine ediniz).

Balıkları alacak buyuklukteki fırın tepsisine

aluminyum folyoyu seriniz. Tuzun ucte birini folyonun

ustune, balık buyukluğunu biraz gecicek tarzda serip

uzerine balığı yerlestiriniz. Balığın yarılmıs olan karnını

kucuk bir folyo parcası ile kapatınız. Kalan tuzu balığın

tamamını kalınca ortucek tarzda dokup elinizle

sekillendiriniz.

Fırını 180oC’a ayarlayı balığıfııa, fıı ıımadan

kayunuz. Asgari bir saat pisiriniz. (Fııı ıııı30 dakika

sonra 160oC’a dusurunuz.) Tepsiyi fııdan cıarı balığı

uzerindeki sertlesmis tuzu sertce bir aletle (orneğn

cekicle9 kııı. Balığıdağımadan kıcılarııayılayı

lop etlerini tabaklara dağııı. Uzerine az miktarda sos

ilave ediniz.

Sıak servis yapıı. Yanıda kalite beyaz sarap en

uygun icecektir.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:

lağos, sinarit v.b. beyaz etli butun iri balıklar (adedi

1kg’dan buyuk).

Kofana, minekop,

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

HAMSĐ YEMEKLERĐ

HAMSĐ BUĞULAMA

(4 Kisilik)

Malzeme:

500 Gr. Hamsi

1 adet iri olgun domates

2 demet taze soğan

1/2 demet maydanoz

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

1 adet limon

1 kahve fincanı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yapılısı:

Hamsiler kafaları koparılıp kılcıkları cıkarılarak fileto

olarak ayıklanır, yıkayıp durulanır. Bir kabın icine

yeterince tuz, karabiber, ince kıyılmıs maydanoz ve taze

soğanları koyup karıstırın. Kucuk doğranmıs domatesleri

ustune yayın. Durulanmıs hamsileri icine katıp

harmanlayın. Karısımı 15 dakika kadar oda ısısında

beklettikten sonra yayvan bir tepsiye serin. Kalan harcı

uzerine yayın. Limonu ince dilimler halinde kesip ustune

dizin. Zeytinyağını gezdirip kapağını kapatın.

15 dakika kadar hafif ateste pisrdikten sonra sıcak

olarak servis yapın.

Hamsi buğulama 2 gun kadar buzdolabında

saklanabilir. Buzdolabında saklanmıs buğulamayı ısıtıp

tekrar sıcak servis yapabilirsiniz.

Buğulamaya uygun diğer balıklar:

Sardalya

HAMSĐ CORBASI

(4 Kisilik)

Malzeme:

100 Gr. Hamsi

1 adet iri olgun domates

1 adet kuru soğan

1 demet maydanoz

1 corba kasığı un

1 corba kasığı tereyağı

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

4 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Yapılısı:

Hamsileri, kafalarını kopararak ve kılcıklarını

cıkararak fileto halinde ayıklayınız; yıkayıp durulayınız ve

1 cm uzunluğunda parcalar halinde kesiniz. 5 dakika kadar

4 bardak tuzlu suda haslayınız. Haslanmıs hamsileri

suyunu suzup kenara alınız. Bu suyu daha sonra

kullanacağınızdan dokmeyiniz.

Domatesin kabuğunu soyup rendeleyiniz. Soğanı da

rendeleyiniz.

Tereyağını tavada eritip unu kavurunuz. Rendelenmis

domates ve soğanı ilave edip birkac dakika ceviriniz.

Beklettiğiniz suyu ilave ediniz. Su kaynamaya yaklasınca

hamsileri ve kıyılmıs maydanozu ilave edip 5 dakika daha

pisiriniz.

Sıcak servis yapınız.

Notlar:

. Bu corba da tipik bir Trabzon yemeğidir.

. Arzu edenler, corbaya limon sıkabilirler.

HAMSĐ DĐBLESĐ

(4 Kisilik)

Malzeme:

500 gr iri hamsi

250 gr pirinc (1 su bardağından 1 parmak fazla)

5 adet karalahana yaprağı

1 cay bardağı kıyılmıs maydanoz

1 adet kuru soğan

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

2 cay kasığı karabiber

2 corba kasığı tereyağı

Tuz

Yapılısı:

Hamsileri kafalarını kopararak, bıcak kullanmadan

temizleyin. Kılcıklarını cıkararıp fileto haline getirin.

Bilahare bir kaba alın ve bol su ile kanları tamamiyle

gidinceye kadar yıkayın.

Lahana yapraklarını ince ince kıyıp pirincle ve

maydanozla harmanlayın. Tuz ve karabiber ilavesiyle

tadlandırın.

Tereyağını tavada eritip soğanı kavurun. Pirincli

lahanayı ekleyip karıstırın. Tencereye karısımın yarısını

koyun. Hamsi filetoların yarısını acarak karısımın ustune

serin. Kalan karısımı uzerine ilave edin. Onun da ustune

kalan hamsi filetoları acarak dizin. Uzerini 1 parmak

gececek kadar su ekleyip orta ateste pisirin.

Sıcak servis yapın.

Not:

edilebilir, daha guzel bir tad verir.

Dibleye istenirse 1 corba kasığı canm fıstığı ilave

HAMSĐ DOLMASI-1

(4 Kisilik)

Malzeme:

500 Gr. Đri hamsi

2 adet kuru soğan

1 demet maydanoz

. cay bardağı sıvı yağ

Tuz

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Karabiber

Yapılısı:

Hamsiler kafaları koparılıp kılcıkları cıkarılarak fileto

olarak ayıklanır, yıkayıp durulanır. Her iki tarafı tuzlanır ve

biberlenir.

Soğanlar ince halkalar halinde doğranır; tuz ve

karabiber serpilip biraz ovulur. Đnce kıyılmıs maydanozlar

karısıma katılıp iyice karıstırılır.

Ayıklanmıs bir hamsinin uzerine harctan bir miktar

konarak ustu diğer bir hamsiyle kapatılır ve hamsiler hafif

yağlanmıs bir tepsiye dizilip sıvı yağın kalanı uzerine

dokulur ve 150OC sıcaklığa ayarlanmıs fırında 40 dakika

kadar pisirilir.

Sıcak veya ılık servis yapılır.

Not:

Hamsi dolmanın bir de yağda kızartılanı vardır.

HAMSĐ DOLMASI-2 (HAMSĐ KUS)

(4 Kisilik)

Malzeme:

500 Gr. Đri hamsi

2 adet kuru soğan

1 demet maydanoz

Yeterince un

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

2 yumurta

Yeterince sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Yapılısı:

Hamsiler kafaları koparılıp kılcıkları cıkarılarak fileto

olarak ayıklanır, yıkayıp durulanır. Her iki tarafı tuzlanır ve

biberlenir.

Soğanlar ince halkalar halinde doğranır; tuz ve

karabiber serpilip biraz ovulur. Đnce kıyılmıs maydanozlar

karısıma katılıp iyice karıstırılır.

Ayıklanmıs bir hamsinin uzerine harctan bir miktar

konarak ustu diğer bir hamsiyle kapatılır ve her iki tarafı

iyice unlanır ve cırpılmıs yumurtaya bulanır.

Sıvı yağ bir tavada iyice kızdırıldıktan sonra

hazırlanmıs hamsi dolmalar yağın icine konup her iki yuzu

cevrilerek kızartılır.

Sıcak servis yapılır.

Not:

cevirirken cok dikkat etmek gerekir, dağılabilir.

Kızartma islemi esnasında ozellikle hamsiyi

HAMSĐ EKSĐLĐSĐ

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 kg. Hamsi

250 gr. yesil biber

3 adet domates

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

2 adet limon

4 dis sarımsak

1 demet maydanoz

5 adet kuru soğan

1 cay kasığı karabiber

1 su bardağı zeytinyağı

Tuz

Yapılısı:

Hamsileri, kafalarını kopararak ve kılcıklarını

cıkararak fileto halinde ayıklayınız; yıkayıp durulayınız.

Soğanları ince kıyıp zeytinyağında pembelesinceye

kadar kavurunuz.

Biberleri enlemesine kesip ilave ediniz. 2 domatesi

kup seklinde keserek ilave ediniz. Maydanozu ince

doğrayınız. Sarmısakları kucuk parcalar halinde kesiniz.

Karısıma iave ediniz. Tuz ve karabiberini de koyunuz. 2-3

dakika cevirip fırından indiriniz. Fırın tepsisine hamsilerin

yarısını derileri tepsiye gelecek tarzda diziniz. Uzerlerine

karısımı dokup onun da uzerine kalan hamsileri, derileri

yukarı bakacak tarzda diziniz.

Ayırdığınız domatesi ve limonun birini halkalar

halinde kesip hamsilerin uzerine dekoratif bir sekilde

diziniz. Diren limonu sıkıp suyunu tepsiye ilave ediniz.

160-180oC fırında 30 dakika pisirip soğumaya bvırakınız.

Soğuk servis yapınız.

Not:

Bu yemek tipik bir Rize yemeğidir.

HAMSĐ FIRIN

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 kg hamsi

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

2 adet domates

1 adet limon

sıvı yağ

tuz

Yapılısı:

Hamsileri kafalarını kopararak ve iclerini bas

parmağınızla temizleyiniz. Kılcıklarını cıkarıp fileto haline

getiriniz ve kapatınız.

Fırın tepsisini hafifce yağlayıp hamsileri aralarında

bosluk kalmayacak tarzda bir ters, bir duz diziniz.

Domatesleri ve limonu ince halkalar halinde

doğrayınız. Balıkları tuzladıktan sonra uzerlerine domates

ve limonları esit aralıklarla diziniz.

180oC’a ııımı fııda 25-30 dakika kadar pisiriniz.

Sıak servis yapıı.

Not:

icin kontrol ediniz. Eğer kuruyorsa ki bu hamsilerin yağsız

olmasından kaynaklanır, uzerlerine hafifce sıvı yağ

gezdiriniz.

Hamsiler fırında iken zaman zaman kurumaması

HAMSĐ GUVEC

(4 Kisilik)

Malzeme:

. kg hamsi

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

2 adet domates

2 adet yesil biber

1 adet patates

. bağ pazı (veya ıspanak)

1 cay bardağı mısır unu

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan (veya mevsiminde . demet taze

soğan)

2 su bardağı su

1 kahve fincanı zeytinyağı

tuz

Yapılısı:

Hamsileri, kafalarını kopararak ve kılcıklarını

cıkararak fileto halinde ayıklayınız; yıkayıp durulayınız.

Domatesleri kup seklinde, biberleri de cekirdek

yataklarını cıkarıp enine doğrayın. Patatesleri rendeleyin.

Temizlenmis pazıyı iki dakika kadar haslayıp suzgece

alınız ve ince ince doğrayınız. Soğanı ince kıyınız.

Tum malzemeyi genis bir kapta harmanlayıp iki su

bardağı su ilave ediniz ve bilahare toprak guvece basaltınız.

160-180oC fırında 40 dakika pisiriniz.

Sıcak servis yapınız.

Not:

Bu yemek Doğu Karadeniz’e ozgudur.

HAMSĐ KOFTESĐ

(4 Kisilik)

Malzeme:

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

. kg hamsi

2 kahve fincanı un

1 demet maydanoz

1 cay kasığı kuru nane

1 cay kasığı kekik

1 adet kuru soğan

2 adet yumurta

Sıvı yağ (yeterince)

tuz

karabiber

sumak

Yapılısı:

Hamsileri, kafalarını kopararak ve kılcıklarını

cıkararak fileto halinde ayıklayınız; yıkayıp durulayınız.

Bilahare cok kucuk parcalara doğrayınız

Maydanozları ince kıyınız. Soğanları rendeleyiniz.

Đcine diğer malzemelerle birlikte doğranmıs hamsileri

koyup iyice harmanlayınız.Yumurtaları cırpıp ilave ediniz

ve tekrar karıstırınız (Mutfak robotunuz varsa karıstırma

islemini orada yapabilirsiniz).

Harmanlanmıs malzemeyi kucuk toplar halinde

yoğurunuz. Kızgın yağda cevirerek kızartınız.

Sıcak servis yapınız.

Not:

Bu yemek Orta ve Doğu Karadeniz’e ozgudur.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

HAMSĐ MUCVER

(4 Kisilik)

Malzeme:

250 Gr. hamsi

2 adet iri patates

2 adet yumurta

1 tutam dereotu

1 su bardağı un

Sıvı yağ (Zeytinyağı olabilir)

Tuz

Karabiber

Yapılısı:

Hamsileri kafalarını koparıp kılcıklarını cıkararak

fileto olarak ayıklayın, yıkayıp durulayın. Đkiye ayırıp her

iki tarafını tuzlayın ve her filetoyu tekrar ikiye bolun.

Patatesleri soyup ince rendeleyin, sıkıp suyunu cıkarın.

Rendelenmis patatesleri bir kaba alin ve once yumurtaları

ilave edip iyice karıstırın. Sonra sırası ile unu, ince kıyılmıs

dereotunu, hamsiyi, tuz ve karabiberi ilave edip tekrar

karıstırın.

Tavada sıvı yağı iyice kızdırın. Corba kasığı ile

karısımı yağa dokun ve mumkun olduğu kadar

yassılastırın. Bir yuzu kızardıktan sonra diğer yuzunu

cevirerek kızartın. Bu islemi karısımın tamamı bitene kadar

tekrarlayın.

Kızarmıs mucverleri kağıt havlu serilmis servis

tabağına alın.

Sıcak servis yapın.

Not:

tamamını yağlanmıs tepsiye dokup 180oC’a ııımı

Daha hafif olmasını istiyorsanız, karısımın

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

fırında da pisirebilirsiniz.

HAMSĐ SARMA

Malzeme:

400 Gr. hamsi

1 demet karalahana

4 adet taze soğan

1 demet maydanoz

2 corba kasığı sıvı yağ

Tuz

Kırmızı biber

Karabiber

(4 Kisilik)

Yapılısı:

Hamsileri kafalarını koparıp kılcıklarını cıkararak

fileto olarak ayıklayın, yıkayıp durulayın. Her filetoyu

ikiye ayırıp tuzlayın.

Bir tencerede karalahana yapraklarını tuzlu suda

yumusayıncaya kadar kaynatın. Cıkarıp sap ve damarlarını

kesin.

Diğer bir kapta ince kıyılmıs taze soğanları, kıyılmıs

maydanozu, tuz, karabiber ve kırmızı biberi karıstırıp

yumusayıncaya kadar ovun ve 2 corba kasığı sıvı yağı ilave

edip karıstırın. Icine hamsileri ekleyin. Karısımı karalahana

yapraklarına yelestirip azar miktarda margarin koyup

kenarları da kapanacak tarzda rulalar haline getirin.

Ruloları aralarında bosluk kalmayacak tarzda fırın tepsisine

dizin ve uzerlerine fırca ile sıvı yağ surun. 180oC’ta 20

dakika kadar fıılayı.

Sıak olarak servis yapı.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

HAMSĐ TATLISI

(4 Kisilik)

Malzeme:

250 gr. hamsi

250 gr. un

5 adet yumurta

2 su bardağı su

1 cay kasığı zeytinyağı

. limonun suyu

tuz

1 su bardağı zeytinyağ

. fincan yesil fıstık

. fincan fındık

Jole malzemesi:

1 adet muz

1 adet portakal

100 gr ahududu

1 adet kırmızı elma

1 adet seftali

2 su bardağı su

300 gr. seker

Serbet malzemesi:

. kg toz seker

2 su bardağı su

1 cay kasığı limon suyu

Yapılısı:

Hamsileri, kafalarını kopararak ve kılcıklarını

cıkararak fileto halinde ayıklayınız; yıkayıp durulayınız.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Su kaynama noktasına geldiğinde un ve tuz ilave

ederek surekli karıstırınız. Yaklasık 7 dakika kaynadıktan

sonra bir iki damla zeytinyağı gezdirip ceyrek limonun

suyunu ekleyiniz. Bir iki dakika karıstırdıktan sonra atesten

indirip soğumaya bırakınız.

Hamur ılıyınca yumurtaları kırıp yoğurun ve hamuru

cevizden kucuk parcalara ayırınız. Đclerine hamsi

filetolarını birer birer yerlestirip hamurları kapatınız.

Hamurlu hamsileri zeytinyağında pembelesinceye kadar

kızartınız.

Surubu hazırlayınız. Kızarmıs hamsili hamurları atıp 5

dakika kadar bekletiniz ve bilahare tepsiye diziniz.

Muz haric diğer meyveleri kabuklarını ile birlikte

kucuk parcalara kesiniz ve cekirdeklerini ayıklayınız ve bir

kapta birlestiriniz. Buna soyulup dilimlenmis muzları ilave

ediniz. Su ve seker ilave ederek pisiriniz. Hazırlanan joleyi

hamsili hamurların uzerine dokunuz.

Yarım saat bekletip soğuk servis yapınız.

Notlar:

. Bu bir tipik bir Rize tatlısıdır.

. Boylece hamsinin yapılmadık hicbir yemeği kalmadı.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

HAMSĐ TAVA-1

(4 Kisilik)

Malzeme:

800 gr-1 kg iri hamsi

Un

Tuz

Kızartma yağı

Yapılısı:

Hamsileri kafalarını kopararak, bıcak kullanmadan

temizleyin. Bas parmağınızla karnını kuyruğa kadar yarıp

kılcıklarını cıkarın. Bilahare bir kaba alın ve bol su ile

kanları tamamiyle gidinceye kadar yıkayın.

Hamsi filetoları kapatın ve tuzlayıp bir tarafta 10-15

dakika dinlendirin. Tavada yağı iyice kızdırın.

Hamsileri una bulayın ve fazla unu atmak icin hafifce

silkeleyip tavaya kuyrukları tavanın icine, koparılmıs bas

kısımları tavanın dısına gelecek tarzda ve birbirlerine temas

edercesine dizin. Bir tarafı kızarmıs balıkları, once tavanın

yağını suzup tavanın kapağı marifetiyle ters cevirin. Yağı

tavaya iade edip obur taraflarını da kızarın.

Sıcak servis yapın.

Notlar:

. Balıkları kızartmak icin zeytinyağını tercih edin.

. Balıkları daire tarzında dizmek zor gelebilir. Bu

yalnız goruntu icindir. Balıkları teker teker tavaya

yerlestirip masa ile de cevirebilirsiniz.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

. Yağın kızgın olmasına dikkat edin.

. Hamsiyi tavaya cok miktarda koymayın. Yağı

soğutur ve asırı yağ emmesine neden olur.

HAMSĐ TAVA-2

(4 Kisilik)

Malzeme:

800 gr-1 kg iri hamsi

Mısır unu

Tuz

Zeytinyağı

Yapılısı:

Hamsileri kafalarını kopararak, bıcak kullanmadan ve

kılcıklarını cıkartmadan temizleyin. Bilahare bir kaba alın

ve bol su ile kanları tamamiyle gidinceye kadar yıkayın.

Hamsileri tuzlayıp bir tarafta 10-15 dakika dinlendirin.

Tavada yağı iyice kızdırın.

Hamsileri mısır ununa bulayın ve fazla unu atmak icin

hafifce silkeleyip tavaya serbest bir sekilde ve azar azar

dizin. Bir tarafı kızarmıs balıkları masa ile ters cevirip obur

taraflarını da kızartın.

Sıcak servis yapın.

Notlar:

. Mısır unu balığa cok hos bir gevreklik verir. Bu

nedenle kılcıkları cıkarılmadan pisirilmesi ve boylece

yenmesi tavsiye olunur.

. Mısır unu fazla yağ emmeyeceği icin kağıt havluya

gerek yoktur.

. Yağın kızgın olmasına dikkat edin ve yağı

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

soğutmamak icin hamsileri azar azar tavaya koyun.

HAMSĐ TUZLAMA

(4 Kisilik)

Malzeme:

500 gr iri hamsi

tuz( disli sanayi tuzu)

Yapılısı:

Hamsileri yıkayıp pullarını bıcak kullanmadan

dikkatlice ayıklayın. Ensesinden tutup kafalarını koparın ve

basparmağınız yardımıyla karınlarını temizleyin.

Temizlenmis balıkları iyice yıkayın ve kılcıklarını

ayıklayıp iki parca fileto haline getirip kapatın.

Tuzlama yapacağınız miktara bağlı olarak bir teneke

veya cam kavanoz temin edin. Kabın dibine yaklasık bir

santim kalınlığında tuz yayın. Tuzun uzerine kapatılmıs

filetoları bir ters bir yuz olarak dizin. Uzerlerini tuz ile

ortun ve tekrar filetoları bir ters bir duz dizip uzerlerini

tuzla ortun. Balıklar bitinceye kadar bu islemi tekrarlayın.

Son olarak ustune bir tabak veya tahta koyup onun uzerine

de ağırlık (orneğin temiz bir tas) koyun. Filetolar, eğer

buzdolabında saklanacaksa 1 haftada hazır olur.

Servis yapmadan once tuzlamaları yıkayın ve iki saat

elma sirkesinde bekletin. Uzerine zeytinyağı limon sıkın.

Notlar:

. Hamsileri fileto cıkarmadan ve kafasını koparmadan,

solungaclarından tutup karnını yarmadan temizlemek te

mumkundur. Bu durumda tuz balık eti ile fazla temas

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

etmiyeceği icin daha lezzetli olur. Ancak balıkların

kafalarını tasla ezmek gerekir.

. Sofra tuzu yerine iri cekilmis sanayi tuzu kullanılması

tavsiye olunur.

. Tuzlama 15 gunden fazla saklanacaksa salamurasını

15 gunde bir yenilemek gerekir.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:

Sardalya

KĐREMĐTTE HAMSĐ

(4 Kisilik)

Malzeme:

. kg. Hamsi

1 adet limon

3 adet yesil biber (acı olmasın)

10 adet defne yaprağı

2 adet domates

. demet maydanoz

. cay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yapılısı:

Hamsileri, kafalarını kopararak ve kılcıklarını

cıkararak fileto halinde ayıklayınız; yıkayıp durulayınız.

Kapatıp butun balık haline getiriniz.

Domatesleri kup seklinde, yesilbiberleri de cekirdek

yeteklerını cıkarıp once boyuna, bilahare her seridi uc

parcaya kesiniz. Limonu ikiye boldukten sonra ince

dilimler halinde doğrayınız. Maydanozu da ince

doğrayınız.

Kiremite sırasıyla hamsi,domates, biber, dilimlenmis

limon ve defne yarağını diziniz. Ustlerine zeytinyağını

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

dokup maydanozları serpiniz.

160-180oC’taki fııda 30 dakika pisiriniz.

Sıak servis yapıı.

Notlar:

. Bu corba da tipik bir Doğu karadenis yemeğidir.

. Arzu edenler zeytinyağı yerine tereyağı

kullanabilirler. Daha lezzetli ancak daha ağır olur.

Salatalar

AHTAPOT SALATASI

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 . kg ahtapot

1 adet limon

1 fincan zeytinyağı (tercihan sızma)

Tuz

Yapılısı:

Ahtapotları dovulmus olarak alınız ve deep-freeze’de 2

ila 3 gun bekletiniz. Guzelce yıayı duduklu tencerede

yarı saat yumusayıcaya kadar haslayıı. Haslandıtan

sonra derisini soyup atıı ve pembemsi beyaz derisini

kusbasıdoğayıı.

Doğanmı ahtapotlarıservis tabağıa alı tuzlayıı. 1

fincan zeytinyağıve 1 adet limonun suyunu cıpıı.

Karıııahtapotun uzerine gezdiriniz.

Soğk servis yapıı.

Not:

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Ahtapot salatasını isterseniz marul yaprakları,

dilimlenmis domates, yesil zeytin ve maydanozla

susleyebilirsiniz.

DENĐZ URUNLERĐ SALATA

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 kutu 160 gramlık “Superfresh” ton-klasik

10-12 adet kucuk karides(haslanmı ve soyulmus)

3 yaprak marul

. adet kuru soğn

1 yaprak kımıılahana

1 adet iri kımııturp

1 adet limonun suyu

Zeytinyağı(sıma)

Tuz

Yapılısı:

Marul yapraklarını iyice yıkadıktan sonra enine seritler

halinde doğrayıp derince bir kaba (salata kabına) alın.

Kırmızı lahanayı da, once yaprakları boyuna ikiye bolup

aynı sekilde doğrayın ve kaba ilave edin. Turpu rendeleyin

ve kaba ekleyin.

Soğanı yarım daire halkalar halinde doğrayın. Bir kaba

alıp uzerine bol tuz serpin ve yuğurun. Sonra yıkayıp

salataya ilave edin.

Ton balığınının yağını suzun ve kucuk parcalara bolun.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Karidesleri dorde bolun ve ton balığı ile salataya ilave

edin.

Salataya limon suyunu, tuzu ve zeytinyağını ilave edip

iyice karıstırın.

Soğuk servis yapın.

Not:

Bu salataya kırlangıc gibi corbaya veya mayonezli

yemeklere musait balıkları da haslayıp kılcıklarını

ayıkladıktan sonra kucuk parcalara bolup salataya ilave

edebilirsiniz.

KARĐDESLĐ SALATA

(4 Kisilik)

Malzeme:

200 gram karides (daha once haslanmıs ve ayıklanmıs.

Yaklasık 15 adet cimcime karides)

100 gram mayonez

100 gram sut kreması (arzuya tabi)

2 corba kasığı sızma zeytinyağı

1 yemek kasığı Tabasco (acı biber sosu)

1 kucuk kuru soğan

2 corba kasığı sirke

2 corba kasığı limon suyu

5 adet marul yaprağı

tuz

Yapılısı:

Mayonez, krema, zeytinyağı ve acı biber sosunun

yarısını karıstırın. Soğanı soyup ince halkalar halinde

doğrayın. Uzerine bolca tuz serpip ovun. Bol su ile yıkayıp

mayonezli karısıma katın.

Marul yapraklarını iyice yıkayıp suzdukten sonra enine

seritler halinde doğrayıp genis bir salata kabına alın.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Karidesleri yaklasık bir santim boyunda kucuk parcalara

ayırın, yapraklara ekleyin.

Karısımı arzunuza gore kararınca tuzlayıp

hazırladığınız sosu uzerine dokun ve iyice karıstırın.

Notlar:

. Bu salataya kırlangıc gibi corbaya veya mayonezli

yemeklere musait balıkları hasladıktan sonra kılcıklarını

ayıkladıktan sonra kucuk parcalara bolup ilave

edebilirsiniz.

. Bu salataya cok yakısıcak diğer iki deniz urunu de

yengec ile istakozdur.

TAVALAR

BALIK PANE

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 kg mezgit

. su bardağı un

50 gr rendelenmis kasar peyniri

. kg tereyağ

3 adet yumurta

100 gr. Galeta unu

Tuz

Karabiber

Maydanoz

Yapılısı:

Balıkları alırken filetosunu cıkartın. Đyice yıkayıp

kurumaya bırakın. Filetoları tuz ve biberleyin. Yumurtaları

bir kapta cırpıp rendelenmis kasar peynirini ilave edin ve

iyice karıstırın. Tuz ve biberlenmis filetoları once beyaz

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

una, bilahare kasarlı yumurtaya ve en son olarak ta galeta

ununa bulayıp tava kızgınlastırılmıs tereyağına atın. Đki

yanı koyu sarı bir renk alıncaya kadar kızartın.

Sıcak servis yapın.

Not:

ince doğranmıs maydanoz serpebilir, fındık buyukluğunde

birer adet tereyağı parcası koyabilirsiniz.

. Tereyağını kızdırırken atese dikkat edin yağı

yakabilirsiniz. Đsterseniz tereyağını bir miktar sıvı yağ ile

karıstırabilirsiniz. Yağ yanmayacağı gibi paneler daha hafif

olur.

Tranca (dilimlenmis)

Servis yaparken balıkların uzerine az miktardaBu yemeğe uygun diğer balıklar: Dil, karagoz,

BALIK TAVA (GENEL HUSUSLAR)

Malzeme:

Tavaya uygun balık

Zeytinyağı

Yeterince beyaz un

Tuz

Yapılısı:

Balıkcıda temizletip aldığınız balıkların, eğer varsa,

sırlarını ve pullarını temizleyin ve bol suda yıkayın. Đcinde

pıhtılasmıs kan bırakmamaya gayret gosterin. Bir tavada

zeytinyağını kızdırın, barbunları una bulayıp tavaya atın.

Kucuk balıkların bir yanını 10, diğer yanı da 10 dakika

kızartıp alın. Buyuk olanlar ise birkac sefer cevrilmelidir.

Balığı una bularken, kızartırken ve kızarttıktan

sonra su hususlara onemle dikkat etmek gerekir:

. Kullanacağınız beyaz unu muhakkak eleyin. Cunku

unun kullanılma maksadı balığın o hassas ve lezzetli etini

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

kızgın yağda kavrulmaktan korumak icindir. Unun fazlası,

ozellikle un topakları bu lezzeti bozar. Bu nedenle unu

elemeniz tercih edilir.

. Balığı una buladıktan sonra fazlasını fazlasını

silkeleyiniz.

. Balığı kızartmak icin zeytinyağını tercih edin. Bazı

kisiler ağır olduğunu soyleseler bile diğer yağlar zeytinyağı

kadar lezzet vermez.

. Zeytinyağının muhakkak kararınca kızgın olmasına

dikkat edin. Ancak yağ asırı kızgın veya yanmıs

olmamalıdır. Asırı kızgın yağ balığı kavurur. Yanık yağ ise

tadını bozar. Yeterince kızgın olmayan yağ ise balığa o

cıtır cıtır olma ozelliğini veremez, balık cok yağ emer ve

cok yumusak olur.

. Balığı kızgın yağa azar azar koymalısınız. Az

miktarda konmazsa yağı soğutur ve balığın fazla yağ

cekmesine neden olur.

. Balığı aldığınız servis tabağına kağıt havlu sermeniz,

fazla yağı almanız acısından tavsiye olunur.

. Balıkları tabakta soğutmadan, azar azar yemelisiniz.

Aksi taktirde kafası ve kılcığı sertlesir, gevrekliğini

kaybeder.

. Balığın yanında gidecek en guzel sey yesil sivri biber,

hormonsuz tarla domatesi, kuru soğan ve kucuk korpe

hıyarlardan yapılmıs bir coban salatadır. Salatanın uzerine

muhakkak Ayvalık’ı dunya guzeli sıma zeytinyağııilave edin ve kararıca limon sıı.

. Salataya koyacağıı kuru soğnıhalkalar halinde

kesip acısuyunu almak icin tuz ile iyice yoğrun.

. Balığ lutfen limon sımayı. Limon sıma ile

kursun sımanı bir farkıyoktur.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

. Bir bardak soğutulmus beyaz sarap, bir kadeh rakı ve

bir bardak soğuk bira cok iyi gider.

Uygun Balıklar:

uygundur. Ancak en uygunları barbunya, tekir, istavrit,

kıraca, hamsi, sardalya, cinekop ve gumus balığı(aterina)

gibi balıklardır.

Hemen hemen butun balıklar tavaya

BARBUNYA TAVA

(4 Kisilik)

Malzeme:

800 gr barbunya

Kızartma yağı (tercihan zeytinyağı)

Yeterince beyaz un

Tuz

Yapılısı:

Balıkcıda temizletip aldığınız barbunların sırlarını

parmaklarınızla yoklayıp kalan pulları temizleyin (sakın

bıcak kullanmayın) ve bol suda yıkayın. Đcinde pıhtılasmıs

kan bırakmamaya gayret gosterin. Balıkları kağıt havluya

dizip suyunun durulanmasını sağlayın. Tuzlayıp ve iclerini

tuz ve karabiberleyip(az miktarda) 20 dakika kadar oda

sıcaklığında dinlendirin. Bir tavada kızartma yağını

kızdırın, barbunları una bulayıp tavaya atın. Kucuk

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

balıkların bir yanını 10, diğer yanı da 10 dakika kızartıp

alın. Buyuk olanlar ise birkac sefer cevrilmelidir.

Đri barbunları unlamadan da kızartabilirsiniz. Kucuk

barbun ve tekirlerde mısır unu da kullanabilirsiniz. Cok

guzel ve değisik bir lezzet verir.

Not:

BARBUNU, KUM BARBUNU ve PASA

BARBUNU’dur.

Kaya barbununun sıtıkımııı ve uzerinde gri

lekeye rastlanmaz, barbunları en makbul olanıı.

. Kum barbununun yanlarıkımıısıtıise gri veya grisiyah

karıııı. Bu balı ta cok lezzetli olmakla beraber

kaya barbunu daha makbuldur.

. Pasa barbunu yanıda kuyruk kımıdan yan

yuzgeclere doğu sarıcizgisi ile tanıı. Tadıo kadar iyi

olmayı diğr barbunlar kadar makbul değldir.

. Tekir barbuna cok benzeyen bir balı olmakla birlikte

aynıderecede lezzetli değldir. Kut kafasıve iki adet sakalıile tanıı. Genelde barbundan kucuk olmakla beraber

buyuklerine de rastlanı.

. Kaya ve kum barbunu kıartma tavasıı yağıa hafif

bir kımıırenk bıakılar. Tekir ise yağıkesinlikle

kımııa donusturmez.

. Kucuk barbunlarıkıartıken mıı unu

kullanabilirsiniz.

. Unun mumkun olduğ kadar kuru olmasıa ve

topaklanmamasıa dikkat ediniz. Balığıunladıtan sonra

fazla unu silkeleyiniz.

. Barbunyanın uc cesiti vardır. Bunlar KAYA

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

HAMSĐ TAVA-1

(4 Kisilik)

Malzeme:

800 gr-1 kg iri hamsi

Un ,Tuz , Kızartma yağı

Yapılısı:

Hamsileri kafalarını kopararak, bıcak kullanmadan

temizleyin. Bas parmağınızınla karnını kuyruğa kadar yarıp

kılcıklarını cıkarın. Bilahare bir kaba alın ve bol su ile

kanları tamamiyle gidinceye kadar yıkayın.

Hamsi filetoları kapatın ve tuzlayıp bir tarafta 10-15

dakika dinlendirin. Tavada yağı iyice kızdırın.

Hamsileri una bulayın ve fazla unu atmak icin hafifce

silkeleyip tavaya kuyrukları tavanın icine, koparılmıs bas

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

kısımları tavanın dısına gelecek tarzda ve birbirlerine temas

edercesine dizin. Bir tarafı kızarmıs balıkları, once tavanın

yağını suzup tavanın kapağı marifetiyle ters cevirin. Yağı

tavaya iade edip obur taraflarını da kızarın.

Sıcak servis yapın.

Notlar:

. Balıkları kızartmak icin zeytinyağını tercih edin.

. Balıkları daire tarzında dizmek zor gelebilir. Bu

yalnız goruntu icindir. Balıkları teker teker tavaya

yerlestirip masa ile de cevirebilirsiniz.

. Yağın kızgın olmasına dikkat edin.

. Hamsiyi tavaya cok miktarda koymayın. Yağı

soğutur ve asırı yağ emmesine neden olur.

HAMSĐ TAVA-2

(4 Kisilik)

Malzeme:

800 gr-1 kg iri hamsi

Mısır unu

Tuz

Zeytinyağı

Yapılısı:

Hamsileri kafalarını kopararak, bıcak kullanmadan ve

kılcıklarını cıkartmadan temizleyin. Bilahare bir kaba alın

ve bol su ile kanları tamamiyle gidinceye kadar yıkayın.

Hamsileri tuzlayıp bir tarafta 10-15 dakika dinlendirin.

Tavada yağı iyice kızdırın.

Hamsileri mısır ununa bulayın ve fazla unu atmak icin

hafifce silkeleyip tavaya serbest bir sekilde ve azar azar

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

dizin. Bir tarafı kızarmıs balıkları masa ile ters cevirip obur

taraflarını da kızartın.

Sıcak servis yapın.

Notlar:

. Mısır unu balığa cok hos bir gevreklik verir. Bu

nedenle kılcıkları cıkarılmadan pisirilmesi ve boylece

yenmesi tavsiye olunur.

. Mısır unu fazla yağ emmeyeceği icin kağıt havluya

gerek yoktur.

. Yağın kızgın olmasına dikkat edin ve yağı

soğutmamak icin hamsileri azar azar tavaya koyun.

KALAMAR TAVA

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 kg kalamar (11- 12 adet)

1/2 su bardağı sıvı yağ

Un

Tuz

Terbiye icin:

2 corba kasığı karbonat

2 corba kasığı toz seker

1 adet limonun suyu

Yapılısı:

Kalamarları balıkcınıza ayıklatın. Đyice yıkadıktan

sonra terbiye ile ovun. Sonra en az 30 dakika dinlendirin.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Bacakları govdelerden ayırın. Bacakları kısa parcalar

halinde, govdeyi ise halkalar halinde doğrayın. Doğranmıs

kalamarları yeterince tuz katılıp karıstırılmıs beyaz una

bulayın.

Fritoze sıvı yağ koyup kızdırın. Kalamarları gruplar

halinde fritoze atıp kapağını kapatın. Đki dakika sonra

cıkarıp kağıt havlu serilmis servis tabağına alın. Bu isleme

kalamarlar bitene kadar devam edin.

Sıcak servis yapın.

Notlar:

. Kalamar cok su iceren ve bu nedenle piserken etrafa

cok yağ sıcratan bir deniz urunudur. Bunun icin fritoz

tercih edilmelidir. Yoksa kapaklı bir tava kullanılmalıdır.

. Kalamar cok cabuk yanan ve sertlesen bir urundur.

Bu nedenle pisirme suresine cok dikkat edilmelidir. Ayrıca

tavada yapıyorsanız atesi iyice kısmanız gerekir. Aksi

taktirde kızgın tavanın dibine değen kalamarlar siyahlasır

ve lezzetlerinden cok sey kaybederler.

YUMURTALI MEZGĐT

(4 Kisilik)

Malzeme:

500 Gr. Mezgit

3 adet yumurta

1 fincan sıvı yağ

1 fincan un

Tuz

Yapılısı:

Balıkcınıza temizletmis olduğunuz mezgitleri fileto

yapıp iri parcalara bolunuz. Đyice yıkadıktan sonra

tuzlayınız.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Tavada sıvı yağı kızdırınız ve balık parcalarını ilave

edip her iki yuzunu 3 dakika kadar kızartınız.

Yumurtaları kırıp cırpınız ve tavadaki balıkların

uzerine ilave edip yumurtalar pisinceye kadar pisiriniz.

Sıcak servis yapınız.

Dikkat:

Đstendiği taktirde tavada kızartılmıs balık filetoları

tavadan alınarak fırın tepsisine dizilir. Cırpılmıs yumurtalar

uzerine dokulerek orta sıcaklıktaki fırına verilir. Bu

durumda yağ fazlası tavada kalacağı icin daha hafif olur.

Notlar:

Bu yemek te Trabzon mutfağına ozgu bir yemektir.

MĐDYE TAVA

(4 Kisilik)

Malzeme:

40 ila 60 adet ayıklanmıs midye

. litre bira

1 su bardağı un

1 su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kasığı sirke

2 ila 3 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Limon

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

3 Dilim bayat ekmek

6 ila 8 adet ceviz ici

Yapılısı:

Balıkcıdan aldığınız ayıklanmıs midyeleri yıkadıktan

sonra sakal ve inci acısından kontrol ediniz. Bazı

midyelerin icinde “sakal” tabir edilen tek bir kı ile “inci”

tabir edilen tas taneleri olabilir. Eğr varsa bunlarısivri

uclu bir makas ile temizleyin. Temizlenmis midyeleri bir

kaba koyup uzerine biranı tamamııdokup buzdolabıı

+5oC’lı bolumunde en az 12 saat bekletin. Dinlenmis

midyeleri cıarı birayısuzun (asla yıamayı).

Bayat ekmek dilimlerinin iclerini iyice ufalayı ve su

ilave ederek koyu bir bulamac haline getirin. Đice dvulmus

ceviz iclerini, bir corba kasığızeytinyağıı bir tatlıkasığısirkeyi, birkac damla limonu,kararıca kıkııtoz biberi ve

tuzu ilave edip karıtıı. Đice karıtıtan sonra bir kenara

koyun. Bu yapıan sosun adıtarator’dur.

Tavada zeytinyağııiyice kıdıı. Midyeleri once

una, sonra cıpımı yumurtaya bulayı kıgı yağ atı.

Unun rengi koyu portakal rengine yaklasıca pismis

demektir. Midyeleri her tabağ esit miktarda koyup bir

kenarıa da taratoru koyup taze servis yapı.

Dikkat edilecek hususlar:

Midye cok dikkat edilmesi gereken bir deniz urunudur.

Kirli sulardan, iskelelerin demir ve ahsap ayaklarından

toplanan midyeler hicbir tad vermeyeceği gibi sağlığa

zararlı da olabilir. Dolayısıyla midyenin muhakkak

tanıdığınız bir balıkcıdan alınması sarttır.

Midyelerin alındığı zaman taze (en fazla bir gunluk)

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

olması lazımdır. Aksi taktirde kabarmaz.

Her ne kadar bazı kisiler midye tavaya limon

sıkıyorlarsa da tavsiye edilmez. Midye taratorla yenir.

TUZLAMA VE KONSERVELER

LAKERDA

Malzeme:

1 ad. torik

tuz

Yapılısı:

Toriği balıkcınıza ayıklatıp alın. Sırt ve yan

yuzgrclerini kesin. Balığın bas tarafını yan yuzgecler

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

hizasından, kuyruk tarafını da kuyruğun basladığı yerden 4

ila 5 santim yukardan kesip ayırın. Kalan kısımları yaklasık

3 parmak kalınlığında halka takozlar tarzında doğrayın.

Lakerda yapmaya uygun kısımlarda kalan bağırsakları

iyice temizleyin. Balığı soğuk suda 15-20 dakika bekletin

ve suyunu değistirin. Bu islemi 5 sefer yapın. Murdar iliğin

icindeki pıhtılasmıs kanı bir tel veya cop yardımıyla iyice

temizleyin. Balıkta hicbir sekilde kan veya kan pıhtısı

kalmamalıdır. Bu islemleri yaptıktan sonra tekrar yıkayıp

kevgire alın ve 4 saat bekletin.

Temin ettiğiniz bir tenekenin dibine bir parmak

kalınlıkta tuz serpiniz. Balıkların her tatafını tuzlayıp

tenekeye istif rediniz ve uzerini tuzla ortunuz. Uzerine bir

tahta veya tabak koyup onun ustune bir ağırlık yerlestiriniz

(temiz bir tas olabilir).

Servis yapmadan once lakerdaları yıkayın bir sure

elma sirkesinde bekletin. Derisini ve siyah etlerini keskin

bir bıcakla ayırdıktan sonra dilimleyin. Uzerine zeytinyağı

ve limon sıkın.

Not:

. Sofra tuzu yerine iri cekilmis sanayi tuzu kullanılması

tavsiye olunur.

. Tuzlama 15 gunden fazla saklanacaksa salamurasını

15 gunde bir yenilemek gerekir.

. Ege’de “tombik” adıda palamutu andın bir balı

satımaktadı. Bu balı sıtıı alacalıolmasıve kuyruk

tarafıdaki uc siyah nokta ile tanıı. Lakerdasıkesinlikle

yapımamalıı.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:

gibi olmaz)

Palamut (ama torik

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

SARDALYA TUZLAMA

Malzeme:

500 gr sardalya

tuz (disli sanayi tuzu)

Yapılısı:

Sardalyaları yıkayıp pullarını bıcak kullanmadan

dikkatlice ayıklayın. Ensesinden tutup kafalarını kopararak

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

karınlarını temizleyin. Temizlenmis balıkları iyice yıkayın

ve kılcıklarını ayıklayıp iki parca fileto haline getirip

kapatın.

Tuzlama yapacağınız miktara bağlı olarak bir teneke

veya cam kavanoz temin edin. Kabın dibine yaklasık bir

santim kalınlığında tuz yayın. Tuzun uzerine kapatılmıs

filetoları bir ters bir yuz olarak dizin. Uzerlerini tuz ile

ortun ve tekrar filetoları bir ters bir duz dizip uzerlerini

tuzla ortun. Balıklar bitinceye kadar bu islemi tekrarlayın.

Son olarak ustune bir tabak veya tahta koyup onun uzerine

de ağırlık (orneğin temiz bir tas) koyun. Filetolar, eğer

buzdolabında saklanacaksa 1 haftada hazır olur.

Servis yapmadan once tuzlamaları yıkayın ve iki saat

elma sirkesinde bekletin. Uzerine zeytinyağı limon sıkın.

Not:

. Balıkları fileto cıkarmadan ve kafasını koparmadan,

solungaclarından tutup karnını yarmadan temizlemek te

mumkundur. Bu durumda tuz balık eti ile fazla temas

etmiyeceği icin daha lezzetli olur. Ancak balıkların

kafalarını tasla ezmek gerekir.

. Sofra tuzu yerine iri cekilmis sanayi tuzu kullanılması

tavsiye olunur. Tuzlama 15 gunden fazla saklanacaksa

salamurasını 15 gunde bir yenilemek gerekir.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:

Hamsi, kolyos

HAMSĐ TUZLAMA

Malzeme:

500 gr iri hamsi tuz( disli sanayi tuzu)

Yapılısı:

Hamsileri yıkayıp pullarını bıcak kullanmadan

dikkatlice ayıklayın. Ensesinden tutup kafalarını koparın ve

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

basparmağınız yardımıyla karınlarını temizleyin.

Temizlenmis balıkları iyice yıkayın ve kılcıklarını

ayıklayıp iki parca fileto haline getirip kapatın.

Tuzlama yapacağınız miktara bağlı olarak bir teneke

veya cam kavanoz temin edin. Kabın dibine yaklasık bir

santim kalınlığında tuz yayın. Tuzun uzerine kapatılmıs

filetoları bir ters bir yuz olarak dizin. Uzerlerini tuz ile

ortun ve tekrar filetoları bir ters bir duz dizip uzerlerini

tuzla ortun. Balıklar bitinceye kadar bu islemi tekrarlayın.

Son olarak ustune bir tabak veya tahta koyup onun uzerine

de ağırlık (orneğin temiz bir tas) koyun. Filetolar, eğer

buzdolabında saklanacaksa 1 haftada hazır olur.

Servis yapmadan once tuzlamaları yıkayın ve iki saat

elma sirkesinde bekletin. Uzerine zeytinyağı limon sıkın.

Not:

. Hamsileri fileto cıkarmadan ve kafasını koparmadan,

solungaclarından tutup karnını yarmadan temizlemek te

mumkundur. Bu durumda tuz balık eti ile fazla temas

etmiyeceği icin daha lezzetli olur. Ancak balıkların

kafalarını tasla ezmek gerekir. . Sofra tuzu yerine iri

cekilmis sanayi tuzu kullanılması tavsiye olunur.

. Tuzlama 15 gunden fazla saklanacaksa salamurasını

15 gunde bir yenilemek gerekir.

diğer balıklar:

Bu yemeğe uygunSardalya

Soslar

TARATOR

(4 Kisilik)

Malzeme:

3 dilim bayat ekmek

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

10 adet ceviz ici

1 corba kasığı zeytinyağı

1 cay kasığı uzum sirkesi

1 dis sarmısak

. cay bardağı su

. cay bardağı limon suyu

tuz

karabiber

kırmızı biber

Yapılısı:

Bayat ekmek dilimlerinin iclerini avucunuzun ici ile

iyice ufalayın. Su ilave ederek koyu bulamac haline getirin.

Ceviz iclerinin kabuklarını ayıkladıktan sonra iyice

dovun.

Bulamac haline gelmis ekmek iclerine dovulmus

cevizleri, zeytinyağını, sirkeyi, dovulmus sarmısağı, tuz,

karabiber ve kırmızı biberi ilave edip karıstırın. Bir kenera

koyup 10 dakika dinlendirin.

Soğuk (oda sıcaklığında) olarak servis yapınız.

Bu sos, midye tava ile cok guzel giden, Marmara ve

Ege mutfaklarına has, Akdeniz’in ozelliklerini tasıan bir

sostur. Kalamar tava ile de servis yapabilirsiniz. Servis

yaparken buzdolabıdan cımı gibi olmamasıa dikkat

etmelisiniz.

SOS “AMANDĐE”

(4 Kisilik)

Malzeme:

4 cay kasığı karabiber

2 cay kasığı tuz

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

3 corba kasığı un

100 gram ceviz ici

1 adet limonun suyu

2 corba kasığı zeytinyağı

4 corba kasığı beyaz sarap (veya 2 corba kasığı uzum

sirkesi)

2 corba kasığı krema

1 cay kasığı zencefil

Yapılısı:

Cevizleri ıslattıktan sonra kabuklarını iyice ayırın ve

iyice dovun.

Tavada zeytinyağını kızdırıp cevizleri kavurun. Đcine

limon suyunu, sarap, krema ve zencefili ilave edip hafif

ateste 10 dakika pisirin ve sonra kenara alıp dinlendirin.

Bu sos levrek tava icin hazırlanmıs bir sostur. Diğer

beyaz etli balıkların ızgara veya tavalarında da

kullanabilirsiniz. En guzel sunus sekli balıkı yanında

haslanmıs patates ve sos amandine tarzındadır.

Sıcak olarak servisi tavsiye olunur.

ZEYTĐNYAĞLI SOSLAR

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

Sicilya usulu zeytinyağlı sos (Sal Moriglio):

Zeytinyağına limon suyunda cırpılmıs otlar (orneğin kekik,

maydanoz, biberiye) ve doğulmus sarmısak ilavesi ile

yapılır.

Piedmonte usulu sos (Bagna Cauda):

sarmısağın, cesitli baharatlı bitkilerin (orneğin kekik)

zeytinyağı icinde dinlendirilmesi ile yapılır.

Doğulmus

Cenova usulu sos (Pesto):

fesleğenin zeytinyağı icinde dinlendirilmesi ile yapılır.

Dovulmus cam fıstığı ile

Dalmacya usulu zeytinyağlı sos:

koyu ev tipi zeytinyağında dovulmus sarmısağın

dinlendirilmesi ile yapılır.

Rafine edilmemis

Marsilya usulu zeytinyağlı sos (Ailade):

zeytinyağında dinlendirilmis sarmısaklı karısıma dovulmus

ceviz ilavesi ile yapılır.

Dovulup

Yunan usulu zeytinyağlı sos (Skordalia):

ve ıslatılmıs bayat ekmek veya patates puresi icine

dovulmus ceviz, zeytinyağı ve sirke ilavesi ile yapılır.

Koku Bizans’a kadar dayanan bu sos bizim taratorun

ağbabasıı.

Ufalanmıs

Limonlu balık sosu:

zeytinyağına dovulmus sarımsak ilave edip karıstırılarak

Esit miktarda limon suyu ile

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

hazırlanır. Lokantalarda balık sosu olarak bolca kullanılan

bu karısımı istenirse ince doğranmıs maydanoz ve taze

soğanın yesil kısımları da rondodan gecirilerek ilave

edilebilir.

Sirke ve soğanlı balık sosu:

ince doğrayın ve bir kaba alın. Zeytinyağı ve sirke ilave

edin. Ayıklanmıs ve ince doğranmıs dereotunu, sirkeyi ve

kararınca tuzu ilave edip karıstırın. Sirke sevmeyenler aynı

miktarda limon suyu kullanabilirler.

Taze soğanı ayıklayıp

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

BALIK CORBASI TERBĐYESĐ

(4 Kisilik)

Malzeme:

2 corba kasığı un

2 yumurta sarısı

1 adet limonun suyu

1 su bardağı su ,tuz

Yapılısı:

Bir kapta unu su ile karıstırın, ezerek bulamac haline

getirin. Bu islemi yaparken unun topaklanmamasına dikkat

edin. Limon suyunu ve yumurta sarılarını ilave edip cırpın.

Bu sos icinde mayonez ve krema gibi katkı maddeleri

bulunmayan balık corbaları icin tavsiye edilir.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

MEZELER

TARAMA

(4 Kisilik)

Malzeme:

250 gram kırmızı balık yumurtası (kırmızı havyarislenmemis

tarama)

3 dilim kuru ekmek

. limonun suyu

1 adet kuru soğan (kucuk boy)

2 dis sarmısak

. cay bardağı zeytinyağı

su

tuz

Yapılısı:

Kuru ekmek dilimlerinin iclerini avuclarınızın iciyle

ufalayın.Yeterince su ilave ederek koyu bir bulamac haline

getirin. Balık yumurtaları ile birlikte bir kaba alın.

Soğanı rendeleyin, suyu ile birlikte kaba ilave edin.

Sarmısağı da ezip kaba koyun. Limon suyunu da

koyduktan sonra beyaz bir karısım haline gelen kadar

cırpın ( Bu islemi mutfak robotunda da yapabilirsiniz).

Zeytinyağını cok yavas ilave ederek cırpmaya devam edin.

Karısım homojen bir hale geldikten sonra tabağa alıp

etrafını zeytinlerle susleyin.

Sıcak balık yemeklerinin yanında soğuk servis yapın.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

ALSAS SALATASI (SALAT D’ALSACE)

Malzeme:

2 adet patates

2 adet yumurta

150 gram aterina (gumus balığı)

1 adet pancar tursusu

5 adet kornison (“0” numara hıar tursusu)

1 corba kasığızeytinyağı1 corba kasığıuzum sirkesi

1 corba kasığıbeyaz sarap

1 corba kasığıkapari tursusu

tuz

Yapılısı:

Patatesleri hasladıktan soyunuz ve pure haline getirip

derince bir kaba alınız.

Gumus balıklarını haslayıp fileto cıkarınız.

Zeytinyağı, tuz, sirke ve beyaz sarabın yarısı ile

patates puresine ilave edip karıstırınız. Gumus balığının

filetolarını da ekleyiniz ve dikkatli bir sekilde, balıklar

parcalanmadan karıstırınız.

Karısımı tabağa alınız. Uzerini dilimlenmis pancar

tursusu, kornison ve kapariler ile susleyiniz. Sirke ve

sarabın kalanını ilave ediniz.

Notlar:

. Bu yemek Fransa’nı Alsace yoresine mahsus, sıak

balı yemeklerinin yanıda sunulan lezzetli bir salatadı.

. Gumus balığııbulmak oldukca zordur. Onun yerine

hamsi ve kucuk sardalya (papalina) da kullanabilirsiniz.

. Hatta balı corbasıyaptığııda, balı etinin bir

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

miktarını ayırıp bu guzel salatayı yapabilirsiniz.

CĐROZ SALATASĐ

Malzeme:

2 adet ciroz

sirke

zeytinyağı

limon

dereotu

Yapılısı:

Cirozlar ızgara orta ateste kızartılır. Sonra basları

kopartılıp yağlı kağıda sarılır. Duz ve sert bir zemin

uzerinde havan tokmağı ile dovulur. Derisi ve kılcıkları

ayıklanıp bir kaba alınır. Ustunu ortecek kadar sirke

eklenip yaklasık 2 saat dinlendirilir. Dinlendirilmis cirozlar

servis tabağına alınıp uzerine kararınca zeytinyağı ve limon

gezdirilir. Ustu ve kenarları ayıklanmıs dereotu ile

suslenerek soğuk servis yapılır.

Not:

Ciroz eskinin icki masalarının vaz gecilmez bir

mezesiydi. Ana yemek ister balık, isterse et olsun ciroz,

cacıkla birlikte mutlaka yerini alırdı.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

FUME BALIK TABAĞI

(4 Kisilik)

Malzeme:

1 dilim somon fume

1 dilim mersin fume

1 dilim lakerda

4 adet sardalya tuzlama

4 sap dereotu

2 adet salatalık

2 adet domates

4 adet marul yaprağı

4 ince dilim rokfor peyniri

Yapılısı:

Domatesleri dorde bolup birer adet marul yaprağı ile

birlikte tabakların ortasına koyun.

Fume dilimleri dorde bolup rolu yapın. Daha onceden

en az iki saat elma sirkesinde dinlendirip tuzunu

giderdiğiniz lakerda ve tuzlu balığı yıkayıp tabaklara

taksim edin. Uzerlerine birer damla zeytinyağı ile limon

ilave edin. Balıkları domatesin etrafına dizin. Aralarına

soyulup dilimlenmis salatalıkları ve dereotlarını yerlestirip

susleyin.

Tabağın bir kenarına da bir ince dilim rokfor peynirini

yerlestirin ve soğuk servis yapın.

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

MAYONEZLĐ BALIK

Malzeme:

250 gram beyaz etli balık

1 adet kuru soğan (kucuk boy)

1 adet defne yaprağı

. havuc

1 cay kasığı tuz

Mayonez icin:

1 corba kasığı un

1 adet yumurtanın sarısı

1 cay bardağı sıvı yağ

1 limonun suyu

. cay kasığı tuz

Yapılısı:

Balığın icini, eğer pullu balıksa pullarını temizleyin. Bir

tencereye balığı ortecek kadar su doldurun. Tuzu koyup karıstırın.

Kuru soğanı soyup dorde bolun. Soğan, defne yaprağı ve havucu

ekleyin. Balığı da koyup kaynatın. Kaynadıktan yaklasık 10

dakika sonra balığı alın. Derisini ve kılcıklarını ayıklayın. Beyaz

etlerini cok kucuk olmayan parcalara bolup bir kaba alın.

Yumurtanın sarısını iyice cırpın. Sıvı yağı damla damla ilave

ederken cırpmaya devam edin. Aynı sekilde limonun suyunu da

ilave edin. Unu da yavas yavas ilave ederek karıstırmaya devam

edin. Tuzu ekleyip tekrar karıstırın.

Hazırlamıs olduğunuz mayonezi balıkların ustune dokup

harman edin. Servis tabağına alıp uzerine az zeytinyağı gezdirin.

Siyah zeytin ve kornison ile susleyip soğuk servis yapın.

Notlar:

kullanabilirsiniz. Kırlangıc ve levrek en uygun olanlarıdır.

Bu meze icin butun beyaz etli balıkları

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

. Mayonezi yapmak zahmetine katlanmak istemiyorsanız

hazır mayonez de kullanabilirsiniz.

Ot ve baharatların kısa tanımları ile kullanıldığı

deniz yemekleri

Baharatların buyuk bir kısmının uretim yeri uzak doğudur.

Cin’de, Hindistan’da ve Guneydoğ Asya’da uretilen

baharatlar uzun yılar boyu “Đek Yolu” diye bildiğmiz,

ulkemizden gecen ticaret yolu ile ve kervanlarla Avrupa’ya

tasımıtı. Bu transit ticaret nedeniyle ulkemiz insanıda

baharatlarla tanımı ve bunları uzakdoğ kadar olmasa

bile genis bicimde kullanmaya baslamıtı.

Otları bir kımıise ulkemizde uretilmekte, bir kımıise

ithal edilmektedir. Otlar da baharatlarla birlikte

yemeklerimizi tatlandımakta kullanımakrtadı. Aynısekilde ot ve baharatlar balı ve deniz urunleri

yemeklerinde de kullanımaktadı. Bu nedenle ot ve

baharatları kıa tanılarıile kullanıdığıdeniz

yemeklerini asağıa sunmaya calıacağı. Burada yalnı

Turk mutfağıdaki değl, bulabildiğmiz kadarıla butun

Dunya mutfaklarıdaki kullanılar esas alımıtı

Fesleğen:

deniz urunlerinden yapılan yemeklerde.

Yengec, istakoz ve karides gibi kabuklu

Defne yaprağı:

haslamalarda, balık siste

Bilumum balık buğulamalarında,

Keraviye:

Buğulama, haslama ve dolmalarda

Zencefil:

kavurmalarda, istakozda, sos yapımında, midyede

Sark usulu butun balık yemeklerinde,

Kori:

Uzakdoğu balık yemeklerinde, zencefile

www.celebiyiz.biz GuzelGrubum

alternatif olarak (zaten icinde zencefil vardır)

Mercankosk:

soslarda ve dolmalarda

Balık yanında sunulan tereyağında,

Hardal:

yengecle

Toz halinde guveclerde, yapılmıs olarak

Muskat:

Yengec ve istakozla

Nane:

karides tavada

Balık ızgaralarda, balık corbasında, cumbo

Paprika:

Dolma ve guveclerde

Maydanoz:

tereyağında,soslarda (ozellikle limon sosunda), dolmalarda

Balık yanında sunulan

Karabiber-beyaz karabiber (tane ve toz):

balık ve deniz urunu yemeklerinde marine etmek ve

tadlandırmak icin

Butun

Kırmızı biber (toz veya pul):

haslamalarda, corbalarda, guveclerde

Buğulama ve

Adacayı:

Dolma ve guveclerde

Kekik:

A.B.D.’de butun deniz urunleri ile birlikte

Tarhun:

Fırın ve soslu balık yemeklerinde

Biberiye:

soslu fırın, kavurma ve yahnilerinde

Tadı nispeten yavan olan balıkların fırın,

Sarmısak:

corbalarda, zeytinyağlı soslarda

Buğulamalarda, soslarda, kavurmalarda,

Ceviz:

Tarator ve benzeri soslarda

Badem:

olarak

Cevizin kullanıldığı yerlerde alternatif

Kapari:

Tursu halinde buğulamalarda
ZAMAN DEĞERLİDİR
 
Reklam
 
NE OLMAK İSTERDİN
 
İNSAN,
TEK BAŞINA HİÇ BİR ŞEY İKEN;
ALLAH’I İLE BERABER İSE
OLABİLECEĞİ HER ŞEYDİR.
LÜTFEN YERİNİZİ SEÇİNİZ
 
ÇOĞUNLUĞUN OLDUĞU YERDE ARTI
BİR OLMAK YALNIZCA BİRE BİR İKEN,
KİMSENİN
OLMADIĞI YERDE İLK OLMAK
LİDERLİĞİN İLK BASAMAĞIDIR.
TEK İSTİKAMET
 
TÜM YARATILMIŞLAR İYİ VE GÜZEL
OLSUN, KÖTÜ VE ÇİRKİN OLSUN
MUHAKKAK YARATICISINI İŞARET EDER.
SAMİMİYETLE GÖREN, İŞİTEN ,
DÜŞÜNEN VE ARAYAN KUL,
YALNIZ VE YALNIZ GERÇEĞİ GÖRÜP
ANLAYACAK VE YARATAN ALLAH’INI
ŞÜPHESİZ BULACAKTIR.
NE DÜŞÜNÜYORSUN
 
YÜCE ALLAH'IMIZ
EMİR VE YASAKLARI
İÇİN KUR’AN-I KERİMİ LUTFETTİ.
ALLAH’A VE KİTABINA KARŞI
YORUM İLE HELAK OLUNUR.

PEYGAMBERE İMAN,
KILIK KIYAFETİNİ BENZETMEK DEĞİL,
AKLINDAN GEÇENLERİ ARAŞTIRMAK,
BULMAYA ÇALIŞMAKTIR.

MUHAMMED S.A.V.NİN DÜŞÜNCELERİNİ
KUR’AN-I KERİM'DE
VE ONU UYGULAMASINDA
BULACAĞIZ..

 
bugün 1 ziyaretçi (25 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=